Lokalizacja elektrowni jądrowych

Słowacja (Republika Słowacka)

Na Słowacji pracują 4 bloki, o łącznej mocy brutto 1950 MWe, dwa w EJ Bohunice (w zakładzie V-2) i dwa w EJ Mochovce. Bloki w zakładzie V-1 EJ Bohunice zostały zamknięte, jako jeden z warunków przystąpienia Słowacji do UE, odpowiednio 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2008 roku. Rząd Słowacji nie chciał zgodzić się na ich zamknięcie przed końcem 2020 roku, gdyż w ostatnich latach wydano około 200 mln USD na ich modernizację.

W 1998 roku włączono do sieci blok nr 1 w EJ Mohovce, a w 1999 roku blok nr 2. Budowę bloków 3 i 4, którą rozpoczęto w 1986 roku i zawieszono 1992 roku, reaktywowano ponownie w połowie 2009 roku, a jednostki mają rozpocząć pracę w 2020/21 roku.

Produkca energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych w 2019 roku wyniosła 15 368 GWh co stanowi 53,9 % udziału w całkowitej produkcji. Całkowita produkcja energii elektrycznej w 2019 roku wyniosła 28 535 GWh.


Elektrownia Jądrowa Bohunice

Elektrownia Jądrowa Mochovce