Lokalizacja elektrowni jądrowych

Elektrownia Jądrowa Dukowany

Elektrownia jądrowa Dukowany jest zlokalizowana około 30 km na południe od miejscowości Třebíč, w trójkąckie wyznaczonym przez miejscowości Dukovany, Slavětice i Rouchovany. Zainstalowano w niej cztery wodne-ciśnieniowe reaktory PWR typu WWER-440 wersja W-213, o mocy 440 MWe każdy, zlokalizowane w dwóch podwójnych blokach.

Budowa elektrowni została rozpoczęta w 1974 roku. Zmiany w projekcie spowodowały wstrzymanie pełnego rozpoczęcia budowy do 1978 roku. Pierwszy blok rozpoczął działanie 4 maja 1985 roku, ostatni (czwarty) 20 lipca 1987 roku. W sąsiedztwie elektrowni nad rzeką Jihlava wybudowano wodociąg Dalešice z wodną elektrownią szczytowo - pompową o mocy 450 MW. To wyrównuje zbiornik służący jako źródło wody dla elektrowni jądrowej.

Elektrownia Jądrowa Dukovany jest przeznaczona do pracy w systemie podstawowym. Dostarcza corocznie do sieci około 13 TWh energii elektrycznej. Szczególna uwaga jest położona na bezpieczeństwo pracy elektrowni, która jest nadzorowana na bieżąco przez Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego i odpowiednie organizacje międzynarodowe.

Reaktory wykorzystują jako paliwo dwutlenek uranu UO2. Paliwo jest umieszczone w reaktorze w 312 zestawach paliwowych. Każdy zestaw zawiera 126 prętów paliwowych z hermetycznie zamkniętym paliwem. W dodatku reaktor zawiera w części paliwowej 37 zestawów prętów kontrolnych. Ulepszone parametry paliwa jądrowego umożliwiły swobodne przejście w 1997 roku z trzy- do cztero-letniego cyklu paliwowego a od 2003 roku wdrożono z sukcesem pięcioletni cykl.

Ciepło generowane w rdzeniu reaktora przez kontrolowaną reakcję rozszczepienia uranu 235U jest odbierane przez zdemineralizowaną wodę chłodzącą, która jest także moderatorem neutronów. Dodatkowo domieszka kwasu borowego (max. 12 g/l wody) wspomaga także regulację reaktora.

Woda chłodząca, znajdująca się pod ciśnieniem w obiegu pierwotnym reaktora, cyrkuluje za pomocą sześciu niezależnych pętli chłodzących z pompami i generatorami pary. W generatorze pary, woda znajdująca się w zamkniętym obiegu pierwotnym przekazuje swoje ciepło do obiegu wtórnego. Obieg wtórny jest także zamknięty i wypełniony zdemineralizowaną wodą. Woda obiegu wtórnego zamienia się w generatorze pary w parę napędzającą turbinę. Każdy reaktor tworzy układ z dwiema trzy-stopniowymi turbinami, każda z jedna wysokoprężną i dwiema niskoprężnymi częściami, wykonującymi 3000 obrotów na minutę. Jest w elektrowni osiem takich turbin. Do każdej turbiny sprzężony jest 200 MW generator (dwubiegunowy asynchroniczny alternator generujący napięcie 15,75 kV).

Wypływając z turbiny para obiegu wtórnego kondensuje z powrotem w wodę w dużym kondensatorze chłodzonym przez wodę z trzeciego obiegu chłodzącego. Ten obieg jest skierowany do chłodni kominowych, gdzie woda jest chłodzona strumieniem naturalnego powietrza.

Modernizacja elektrowni sukcesywnie jest wykonywana do końca jej planowanego czasu pracy. W chwili obecnej, jednak, biorąc pod uwagę wysoką jakość głównych elementów wydłużenie czasu pracy o dziesięć lat, tj. do czterdziestu lat, jest rozważane.

Na terenie elektrowni zlokalizowany jest przechowalnik nisko i średnio aktywnych odpadów radioaktywnych. W 1995 roku ukończono także suchy przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a po jego próbnym działaniu, uruchomiono go na stałe. Jego pojemność wynosi sześćdziesiąt pojemników CASTOR 440/84. Pojemność jednego takiego pojemnika (10 ton wypalonego paliwa jądrowego) odpowiada ilości odpadów wyprodukowanych przez jeden rektor WWER-440 przez prawie jeden rok. Jednakże, ten przechowalnik nie będzie zdolny do przyjęcia całego wypalonego paliwa przez cały okres pracy reaktorów. Dlatego nie później niż 2005 roku będzie uruchomiony nowy przechowalnik, w którym wypalone paliwo będzie składowane w okresie nie przekraczającym 50 lat. Jeśli, w międzyczasie, wypalone paliwo nie będzie wykorzystane jako wartościowe źródło surowca (w chwili obecnej jest nie możliwe przerobienie wypalonego paliwa jądrowego zarówno z finansowego i technologicznego punktu widzenia), lub tak zwana transmutacja wypalonego paliwa nie będzie dostępna na dużą skalę, to paliwo to będzie przeniesione to ostatecznego głębokiego składowiska.

Dane techniczne:

Nazwa blokuDukovany 1Dukovany 2Dukovany 3Dukovany 4
Typ reaktoraPWRPWRPWRPWR
ModelWWER-440 W-213WWER-440 W-213WWER-440 W-213WWER-440 W-213
Moc brutto [MWe]498456498498
Moc netto [MWe]471427471471
Moc [MWt]1375137514441375
Rozpoczęcie budowy1.01.19791.01.19791.03.19791.03.1979
Osiągnięcie krytyczności12.02.198523.01.198628.10.19861.06.1987
Włączenie do sieci24.02.198530.01.198614.11.198611.06.1987
Rozpoczęcie eksploatacji03.05.198521.03.198620.12.198619.07.1987
ModeratorH2OH2OH2OH2O
ChłodziwoH2OH2OH2OH2O
PaliwoUO2UO2UO2UO2
OperatorČEZ
WłaścicielČEZ
StatusWłączonyWłączonyWłączonyWłączony