Lokalizacja elektrowni jądrowych

Czechy (Republika Czeska)

Republika Czeska należy do państw o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, stąd też zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta rocznie średnio o 2,3 proc.

Całkowita zainstalowana moc w tym 10,5-milionowym państwie na koniec 2011 roku wynosiła 20 250 MWe, z czego w elektrowniach jądrowych 3976 MWe (moc netto 3766 MWe).

Energetyka jądrowa stanowi znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Czechach. Według MAEA w 2018 roku wyprodukowano w czeskich elektrowniach jądrowych 28 255,4 GWh energii elektrycznej netto, co stanowiło 34,50 % całkowitej produkcji energii elektrycznej, wynoszącej 81 896,4 GWh.

Aktualnie w Czechach pracuje sześć bloków jądrowych wyposażonych w reaktory WWER, tj. cztery bloki z reaktorami WWER-440 V-213 w elektrowni jądrowej Dukovany oraz dwa bloki wyposażone w reaktory WWER-1000 V-230 w elektrowni jądrowej Temelin.


Elektrownia Jądrowa Temelin

Elektrownia Jądrowa Dukovany