Lokalizacja elektrowni jądrowych

Czechy (Republika Czeska)

Polityka energetyczna Republiki Czeskiej opiera się na Polityce Energetycznej Państwa, opublikowanej w 2015 roku, której kluczowe cele zakładają zmniejszenie zużycia energii, poprawę energochłonności gospodarki i zwiększenie mocy elektrowni jądrowych o około 2 500 MW do około 2035 roku. Wzrastające przez 5 kolejnych lat zapotrzebowanie na energię elektyczną kraju, spadło w 2020 roku do 66,99 TWh (69,63 TWh w 2019 roku) i jest wyższe o 15,75% w stosunku do 1990 roku.

Energetyka jądrowa stanowi znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Czechach. Według czeskiej agencji informacyjnej ČTK (Česká tisková kancelář) w 2021 roku czeskie elektrownie jądrowe wyprodukowały ponad jedną trzecią (36,6%) energii elektrycznej w kraju, stając się tym samym jej największym krajowym źródłem.

W 2021 roku czeskie elektrownie jądrowe dostarczyły do ​​systemu energetycznego kraju 30,73 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej, czyli o trzy procent więcej w stosunku do 2020 roku. Osiągnięty wynik pozwolił niemal na zrównanie się z rekordowym rokiem 2013, kiedy to oba czeskie bloki jądrowe wyprodukowały 30,75 TWh energii.

Obecnie czeski koncern energetyczny ČEZ, będący właścicielem i operatorem elektrowni jądrowych, eksploatuje cztery bloki WWER-440 w Elektrowni Jądrowej Dukovany i dwa bloki WWER-1000 w Elektrowni Jądrowej Temelín. Firma w marcu 2022 roku ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku o mocy 1200 MWe w Dukovanach.

Budowa elektrowni na terenie Czech, około 30 km na południe od miejscowości Třebíč, w trójkącie wyznaczonym przez miejscowości Dukovany, Slavětice i Rouchovany, rozpoczęła się w 1974 roku. Zbudowano w niej cztery bloki o mocy 440 MWe każdy, wyposażone w reaktory wodne ciśnieniowe WWER-440 model W-213, zlokalizowane w dwóch podwójnych blokach. W latach 2008-2012 bloki zmodernizowano do mocy 500 MWe.

Pod koniec lat 70. podjęto decyzję o budowie Elektrowni Jądrowej Temelín w południowych Czechach z czterema blokami WWER-1000. Budowa EJ Temelin rozpoczęła się w 1987 roku i miała trwać do 1991 roku. W 1990 roku, decyzją rządu Petra Pitharta, budowa została ograniczona do dwóch bloków, które ostatecznie zostały uruchomione w 2000 i 2002 roku.

Plany reaktywowania budowy 3 i 4 bloku EJ Temelin pojawiły się ponownie w 2005 roku, rozpoczęto nawet negocjacje z dostawcami technologii, jednak w 2014 roku plany zostały anulowane. Jak zapowiedział w styczniu Daniel Beneš, prezes ČEZ obecne plany przewidują, oprócz Dukovan-5, budowę dwóch bloków w Temelinie i kolejnego w Dukovanach.

Aktualizacja: marzec 2022


Elektrownia Jądrowa Temelin

Elektrownia Jądrowa Dukovany