Lokalizacja elektrowni jądrowych

Elektrownia Jądrowa Temelin

Elektrownia Jądrowa w Temelinie jest największą elektrownią w Republice Czeskiej, z zainstalowaną mocą 1926 MWe. Elektrownia znajduje się około 24 km na północ od miejscowości Ceské Budejovice i 5 km na południowy-zachód od miejscowości Týn nad Vltavou. Produkuje prąd w dwóch jednostkach z reaktorami wodnymi-ciśnieniowymi PWR typu WWER-1000 wersja W-320.

Najpierw w 1980 roku zdecydowano o budowie czterech jednostek WWER-1000, potem była wybrana stosowna lokalizacja elektrowni jądrowej. Przygotowanie terenu rozpoczęto w 1983 roku. Początkowy projekt elektrownii był wykonany przez Energoprojekt Praga w 1985 roku. Budowa pierwszej jednostki rozpoczęła się w 1987 roku ale w listopadzie 1989 roku zrewidowano poprzednie plany i w 1990 roku rząd Czechosłowacji zdecydował o zaprzestaniu budowy bloków 3 i 4. Ta decyzja spowodowana była zmiejszeniem zapotrzebowania na moc. Następne trzy lata były okresem wielkiej niepewność co do ukończenia elektrownii w Temelinie. Ostatecznie, w marcu 1993 roku, rząd Republiki Czeskej zdecydował, że 1 i 2 blok powinny być ukończone.

W stosunku do oryginalnego projektu, szczególnie po 1990 roku, wprowadzono dużo zmian konstrukcyjnych. Były one oparte na obszernych analizach projektu i miały na celu podnoszenie niezawodności i bezpieczeństwa elektrowni do standardów zachodnio-europejskich. Jednakże te modyfikacje i zmiany przedłuzyły w czasie ukończenie budowy elektrownii.

Woda technologiczna na potrzeby elektrowni pochodzi ze zbiornika Hněvkovice na rzece Vltava. Zbiornik ten był zbudowany w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej Temelin.

EJ Temelín działa jako elektrownia podstawowa. Po oddaniu obu jednostek, dostarczają one rocznie 20% energii elektrycznej wyprodukowanej w Republice Czeskiej. Razem z EJ Dukovany, produkcja energii z elektrowni jądrowych wynosi ponad 36%. Umożliło to zlikwidowanie przestarzałych jednostek położonych w północnej Bohemi a opalanych węglem brunatnym.

Czeskie bloki jądrowe jako paliwo wykorzystują dwutlenek uranu UO2 wzbogacony w izotopy rozszczepialne 235U do ok. 3,5%. Paliwo w postaci pastylek paliwowych tworzy pręty paliwowe. Rdzeń reaktora WWER-1000 wersja W-320 zawiera 163 zestawy paliwowe, każdy z 312 pretami paliwowymi, co daje ok. 92 ton paliwa uranowego. Paliwo dla Temelína jest dostarczane przez Westinghouse, który też dostarczał nowe instrumenty i systemy kontrolne.

Energia cieplna uwolniona podczas kontrolowanej reakcji rozszczepiania jąder uranu 235U jest transportowana z rdzenia reaktora przez wodę znajdującą się w obiegu pierwotnym do czterech wymienników ciepła - wytwornic pary, za pomocą czterech pętli i pomp. Produkcja ciepła w reaktorze może być regulowana przy pomocy prętów reulacyjnych oraz poprzez zmianę zawartości boru w chłodziwie. W wytwornicy pary powstaje w obiegu wtórnym para która napędza turbinę.

Obieg wtórny jest też zamknięty i wypełniony z demineralizowaną wodą. W wytwornicy pary woda z obiegu wtórnego zamienia się w parę, która napędza turbinę. W Temelinie, każdy blok wyposażony jest w jeden turbozespół z jedną cześcią wysokoprężną i trzema niskoprężnymi. Dwie turbiny w elektrowni zasilają generatory o mocy elektrycznej 1 000 MW każdy, które wytważają prąd o napięciu 24 kV. Turbozespoły zainstalowane w Temelinie zostały dostarczoną przez firmę Škoda Plzeň. Para, która opuściła turbinę kondensuje w trzech kondensatorach i jako woda powraca do wytwornicy pary. Ciepło kondesacji jest oddawane przez trzeci obieg chłodniczy do czterech chłodni kominowych, gdzie nastepuje częściowe odparowanie wody i jej ochłodzenie. Do atmosfery wydzielana jest czysta para wodna.

Dane techniczne:

Nazwa blokuTemelin 1Temelin 2
Typ reaktoraPWRPWR
ModelWWER-1000 W-320WWER-100 W-320
Moc brutto [MWe]10131013
Moc netto [MWe]963963
Moc [MWt]30003000
Rozpoczęcie budowy1.02.19871.02.1987
Osiągnięcie krytyczności11.10.200031.05.2002
Włączenie do sieci21.12.200029.12.2002
Rozpoczęcie eksploatacji10.06.200218.04.2003
ModeratorH2OH2O
ChłodziwoH2OH2O
PaliwoUO2UO2
OperatorČEZ
WłaścicielČEZ
StatusWłączonyWłączony