Lokalizacja elektrowni jądrowych

Chmielnicka Elektrownia Jądrowa

Elektrownia jądrowa Chmielnicki zlokalizowana jest w miejscowości Niecieszyn (ukr. Нетішин, Netiszyn), w obwodzie chmielnickim, w pobliżu rzeki Horyń (ukr. Горинь) i zaopatruje w energię elektryczną obszary we wschodnim regionie Ukrainy.

Budowę dużej elektrowni jądrowej w środkowych regionach Ukrainy ustalono w uchwale Rady Ministrów ZSRR z dnia 16 marca 1971 roku. Na podstawie wyników porównania potencjalnych wariantów lokalizacji elektrowni jądrowej, przygotowanego przez wydział instytutu "Teploelectroproject" Ministerstwo Energetyki ZSRR podjęło decyzję w sprawie budowy Zachodnioukraińskiej Elektrowni Jądrowej nr 2. O wyborze miejsca w Nityszynie w obwodzie chmielnickim jako lokalizacji pod budowę tej nowej elektrowni jądrowej i o jej nazwie - Chmielnicka Elektrownia Jądrowa - zdecydowano w 1975 roku.

Projekt techniczny EJ obejmujący cztery bloki energetyczne o łącznej mocy rzędu 4 000 MWe opracował kijowski wydział instytutu "Teploelectroproject". Budowę bloków energetycznych nr 1, 2, 3 i 4 rozpoczęto odpowiednio w roku 1979, 1983, 1985 i 1986.

Blok nr 1 oddano do eksploatacji w roku 1987. Budowę bloków energetycznych 2, 3 i 4 przerwano w roku 1990 z powodu moratorium na budowę jądrowych bloków energetycznych na terytorium Ukrainy, ustanowionym rzez Uchwałę Rady Najwyższej Ukrainy. Do momentu przerwania budowy wybudowano infrastrukturę pod elektrownię jądrową o mocy obliczeniowej na poziomie 4000 MWe, w tym rurociąg wody technologicznej funkcji grupy A i staw chłodzący, konstrukcje pomocnicze i budowle towarzyszące, w tym zbiornik chłodzący dla pełnej mocy obliczeniowej. Gotowość do budowy bloków nr 2, 3 i 4 kształtowała się odpowiednio na poziomie 80-85%, 35-40% i 5-10%.

Moratorium na budowę jądrowych bloków energetycznych na terytorium Ukrainy zniesiono Uchwałą Rady Najwyższej w 1993 i w tym roku wznowiono prace nad budową bloku nr 2. Budowę zakończono w roku 2004. W dniu 07.09.2005 roku podpisano protokół odbioru technicznego bloku.

Od roku 2008 na obiektach nieukończonych konstrukcji, tj. na bloku nr 3 i 4 trwają prace zabezpieczające.

Dane techniczne:

Nazwa blokuChmielnicki 1Chmielnicki 2Chmielnicki 3Chmielnicki 4
Typ reaktoraPWRPWRPWRPWR
ModelWWER-1000 W-320WWER-1000 W-320WWER-1000 W-320WWER-1000 W-320
Moc brutto [MWe]1000100010001000
Moc netto [MWe]950950950950
Moc [MWt]3000300032003200
Rozpoczęcie budowy1.11.19811.02.19851.03.19861.02.1987
Osiągnięcie krytyczności10.12.19871.08.2004
Włączenie do sieci31.12.19877.08.2004
Rozpoczęcie eksploatacji13.08.198815.12.2005
ModeratorH2OH2OH2OH2O
ChłodziwoH2OH2OH2OH2O
PaliwoU02U02U02U02
Operator
WłaścicielEnergoatom
StatusWłączonyWłączonyBudowa zawieszonaBudowa zawieszona