Konferencje, seminaria

Konferencja naukowo-techniczna "Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej"

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne zaprasza do udziału w trzydniowej konferencji naukowo-technicznej:

Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej
13-15 lutego 2013 roku, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości udziału polskiej nauki (wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze) oraz techniki (zakłady przemysłowe) w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Istnieje konieczność skorelowania możliwości krajowych przedsiębiorstw z potrzebami i wymaganiami, jakie stawia energetyka jądrowa. Już obecnie niektóre zakłady przemysłowe uczestniczą w budowie elektrowni jądrowych za granicą (EJ Olkiluoto w Finlandii). Należy dążyć by zakres prac realizowanych przez przedsiębiorstwa krajowe w programie energetyki jądrowej był jak najszerszy. Drugim, równie ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie możliwości polskiej kadry naukowej w ocenie oferowanych technologii reaktorowych, wspieraniu polskich przedsiębiorstw uczestniczących aktualnie w budowie elektrowni za granicą, a w dalszej kolejności w przygotowaniu kadr do bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie eksploatacji elektrowni jądrowych. Działaniem równoległym powinno być też angażowanie się w projekty badawcze dotyczące reaktorów IV generacji. Mamy nadzieję, że dyskusja podczas konferencji przyczyni się do podjęcia działań w tym zakresie.

Zaplanowano 6 sesji merytorycznych:
 1. Szkolenie specjalistów (stacjonarne, zaoczne i podyplomowe),
 2. Realizowane projekty badawcze (aktualny stan prac),
 3. Przygotowania i kompetencje przedsiębiorstw krajowych,
 4. Przedsiębiorstwa realizujące prace przy EJ za granicą,
 5. Technologie jądrowe (realizacja bieżących projektów),
 6. Sesja posterowa.
Stałym elementem konferencji są referaty zamawiane. Tym razem proponujemy następujące tematy:
 • Stan realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce (Min. Gospodarki),
 • Rola PAA w programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PAA),
 • Przygotowania PGE do budowy pierwszej EJ w Polsce (PGE EJ),
 • Przygotowanie kadr dla energetyki jądrowej: szkolenie, kształcenie i plany (PW),
 • Projekty badawcze i programy strategiczne dotyczące EJ zamawiane przez NCBiR,
 • Bilans dokonań polskiego przemysłu dla EJ zagranicą (Przemysł),
 • Naukowe i techniczne organizacje wsparcia (TSO),
 • Zarządzanie jakością w zakresie bezpieczeństwa (total quality management).
Uczestnicy konferencji mogą również zgłaszać własne komunikaty. O formie prezentacji (ustna/poster) zadecyduje komitet naukowy.

PATRONAT na konferencją objęły: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Komitet Problemów Energetyki PAN.

Komitet Programowy:
prof. A. G. Chmielewski (ICHTJ), prof. S. Chwaszczewski (NCBJ), prof. J. Lewandowski (PW), prof. E. Macha (P. Opolska), prof. J. Niewodniczański (AGH), mgr inż. A. Patrycy (Energoprojekt), prof. A. Reński (PG), mgr inż. R. Ruszczyński (PGE EJ), prof. J. Składzień (PŚ), prof. G. Wrochna (NCBJ), dr inż. Z. Zimek (PTN).

Komitet Organizacyjny:
Dr Andrzej Mikulski (PTN/PAA), Dr inż. Wojciech Głuszewski (PTN/IChTJ), Dr inż. Bożena Sartowska (PTN/IChTJ), Dr Mikołaj Uzunow (PTN/PW) oraz Mgr inż. Kajetan Różycki (PTN/NCBJ).

Liczymy wzorem lat ubiegłych na wsparcie takich firm jak: PGE, AREVA, EDF, GE Hitach. Lista nie jest zamknięta.

Koszt udziału w konferencji: 400,00 PLN. Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, kawę/herbatę w czasie przerw w obradach, posiłek południowy. Niestety nie zapewniamy zakwaterowania, natomiast proponujemy pomoc w rezerwacji miejsca w Hotelu MDM w centrum Warszawy po preferencyjnych stawkach.

Dokładnych informacji na temat konferencji można uzyskać pod adresem:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel. 22 504 1384, fax. 22 504 1313
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl

Pobierz kartę zgłoszenia

Warto na koniec wyjaśnić, że spotkanie pod nazwą "Mądralin 2013" symbolicznie nawiązuje do dwóch poprzednich edycji konferencji, które odbyły się w Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralnie pod Warszawą. Wyciągając wnioski z ostatniego spotkania, kiedy nie mogliśmy pomieścić wszystkich chętnych na sali seminaryjnej, zdecydowaliśmy się zachowując tradycyjną nazwę konferencji przenieść ją do Warszawy.