Konferencje, seminaria

2nd International Nuclear Energy Congress: Nuclear Safety

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na:

2nd International Nuclear Energy Congress: Nuclear Safety
22-24 maja 2012 roku
Gmach Główny, Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, Warszawa


2nd International Nuclear energy Congress jest drugim międzynarodowym kongresem organizowanym przez Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy zatytułowany "1st International Nuclear Energy Congress" odbył się w dniach 23-24 maja 2011 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej we współpracy z Uniwersytetem Stanowym w Oregonie, francuskim ParisTech i Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Patronem Honorowym przedsięwzięcia była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP prof. Barbara Kudrycka. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej - Hanna Trojanowska, Vice Provost Uniwersytetu Stanowego w Oregonie - dr Sunil K. Khanna, pracownicy instytutów i ośrodków naukowych z Polski oraz przedstawiciele wiodących na rynku światowym firm energetycznych.

2nd International Nuclear energy Congress pod hasłem Nuclear Safety to kolejne, piąte już przedsięwzięcie naukowe i popularnonaukowe o tematyce związanej z techniką jądrową organizowane lub współorganizowane przez Politechnikę Warszawską (UCB ZSE), podczas którego w trakcie paneli tematycznych, warsztatów, seminariów zostanie wygłoszonych kilkadziesiąt referatów o tematyce najnowszych technologii jądrowych oraz pokrewnych.

Idea organizacji kongresu wiąże się bezpośrednio z polityką energetyczną Polski. Celem działań Politechniki Warszawskiej, w tym Uczelnianego Centrum Badań Zrównoważonych Systemów Energetycznych, jest tworzenie grup naukowców i grup eksper­tów wspierających rozwój polskiej energetyki jądrowej oraz nowych technologii energetycznych. Budowa przemysłu jądrowego w naszym kraju wymaga ścisłej współpracy nauki i przemysłu. Wiąże się to z koniecznością stworzenia odpowiedniego zaplecza specjalistów i odpowiedniego zaplecza badawczego. Jednym z założeń Kongresów jest budowa podwalin pod rewitalizację w naszym kraju przemysłu jądrowego.

Sesje tematyczne:
 • Energetyka jądrowa w Polsce
 • Systemy i analizy bezpieczeństwa
 • Przetwarzanie odpadów, nie proliferacja
 • Edukacja i zasoby ludzkie
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona radiologiczna, dozymetria
 • Regulamin energetyki jądrowej
 • Modularne reaktory jądrowe
 • Polski i zagraniczny przemysł w polskim programie jądrowym
 • Kogeneracja w elektrowniach jądrowych
 • Wymiana ciepła w energetyce jądrowej
 • Inżynieria materiałowa
Więcej informacji na stronie organizatora.

Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Biuro organizacyjne
tel.: +48 22 234 52 53

Biuro finansowe
tel.: +48 22 234 52 47

Formularz rejestracyjny

Zapraszamy