Publikacje

Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce

Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce Książka Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce to wydana zupełnie na nowo - w oparciu o pierwszą książkową publikację Tomasza Pospiesznego z 2015 roku - biografia uczonej. Nowe wydanie zostało przejrzane, poprawione, poszerzone o tło historyczne i uzupełnione w oparciu o najnowsze badania, a także zupełnie zapomniane źródła, takie jak m.in. wspomnienia rodzeństwa: dr Bronisławy Dłuskiej i dra Józefa Skłodowskiego. Książka zawiera liczne cytaty, gdyż zamierzeniem autora jest by czytelnik odkrywał Marię Skłodowską-Curie w dużej mierze przez jej własne słowa. Dodatkowym atutem publikacji jest 100 ilustracji - część z fotografii nigdy nie była publikowana w Polsce. Szeroko zakrojone poszukiwania ikonograficzne: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wiedniu, Genewie, Sevres, Haarlemie, Londynie, Paryżu, Sztokholmie, Nowym Yorku, Waszyngtonie, Filadelfii, Pasadenie, Marylandzie i Chicago, pozwoliły na zaprezentowanie Noblistki i osób z nią związanych w relacjach zarówno naukowych jak i prywatnych. Tomasz Pospieszny sportretował uczoną na tle jej dokonań naukowych, tym nie mniej niezbędne dla zrozumienia fenomenu Marii Skłodowskiej-Curie zagadnienia fizyczne i chemiczne zostały wyjaśnione w możliwie najprostszy sposób. Autor posiada rzadką umiejętność opowiadania o skomplikowanych procesach z dziedziny chemii jądrowej w sposób niezwykle przejrzysty nawet dla laika.

O Marii Skłodowskiej-Curie napisano wiele, jednak autorzy zazwyczaj skupiają się na wybranych, często sensacyjnych wątkach, takich jak: romans, geniusz czy feminizm. Tomasz Pospieszny w oparciu o bogaty materiał źródłowy kompleksowo łączy wszystkie wątki i aspekty życia uczonej - nie unikając żadnego z tematów - daje najpełniejszy z możliwych portret Marii. Udowadnia, że na kształtowanie się umysłu uczonej i dokonania na polu naukowym oprócz wrodzonych uzdolnień ogromny wpływ miały: dom rodzinny, środowisko, przeżycia, wydarzenia polityczne, kontekst historyczny i napotkani ludzie. To wielowymiarowe i jakże pełne ujęcie życia i dzieła Noblistki jest długo oczekiwaną biografią, na którą zasługuje największa polska naukowiec-kobieta.

Mimo licznych przypisów i bogatej literatury źródłowej, książka nadal wpisuje się w nurt popularnonaukowy i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Po Godzinach w sierpniu 2020 roku.

Książkę Tomasza Pospiesznego pt. "Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w Nauce" patronatem medialny objeli: Radio Kraków oraz Portal nuclear.pl. Książka ukaże się pod patronatami następujących instytucji: Muzeum Łazienki Królewskie, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Instytut Francuski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Piękniejsza Strona Nauki, Fundacja Polska Sieć Kobiet Nauki, Fundacja Wega, Global Scientific Foundation, Portal Girls Gone Tech, Teatr Papahema oraz Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med.

Premierze książki towarzyszyć będzie wystawa pt. "Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce", która powstała w oparciu o publikację.

Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce

Autor

Tomasz Pospieszny Tomasz Pospieszny, profesor UAM doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Na co dzień pracuje w Zakładzie Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego tematykę badawczą stanowią: chemia organiczna i bioorganiczna, chemia produktów naturalnych, chemia mikrobiocydów, a także synteza organiczna, fizykochemia organiczna, analiza spektroskopowa oraz modelowanie struktury związków organicznych. Autor i współautor czterdziestu ośmiu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym, licznych komunikatów o zasięgu międzynarodowymi i krajowym, a także dwóch zastrzeżeń patentowych oraz skryptu przeznaczonego dla studentów chemii pt. Steroidy - wybrane zagadnienia i ćwiczenia (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011). Recenzent artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Fascynat historii nauk przyrodniczych. Podziwia życie, pracę i wkład kobiet w tworzenie nauki. Jest autorem licznych wykładów, artykułów i biografii: Marii Skłodowskiej-Curie Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie (Novae Res, 2015), Lise Meitner Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej (Novae Res, 2016) oraz Ireny Joliot-Curie Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie (Novae Res, 2017).

W 2017 roku uhonorowany medalem 100. lecia odkrycia radu, przyznawanym instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w promowaniu dzieła Marii Skłodowskiej-Curie przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. W roku 2018 stworzył autorski cykl wykładów akademickich Piękniejsza strona nauki - rola kobiet w tworzeniu chemii i fizyki.

W czerwcu 2019 roku nakładem Wydawnictwa Po Godzinach ukazała się jego książka Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla oraz wystawa planszowa o tym samym tytule. W październiku 2019 roku otrzymał nagrodę Rady Programowej 23. Warszawskiego Festiwalu Nauki za najlepszy wykład.