Lokalizacja elektrowni jądrowych

RPA (Republika Południowej Afryki)

RPA jest jedynym krajem w Afryce, która posiada elektrownię jądrową. Dwa reaktory ciśnieniowe PWR w elektrowni jądrowej Koeberg zapewniają około 5% całkowitej produkcji energii elektrycznej Republiki Południowej Afryki. Produkcja netto energii elektrycznej w 2011 roku wyniosła 249 086,63 GWh przy czym w elektrowni jądrowej 12 923,65 GWh.

Wypalone paliwo umieszczane jest w składowisku odpadów promieniotwórczych Vaalputs w prowincji Przylądkowej Północnej. W Centrum Badań Jądrowych Pelindaba w prowincji Gauteng znajduje się również basenowy reaktor badawczy SAFARI-1.

W 2010 roku pojawiły się plany budowy 6-8 nowych elektrowni jądrowych o łącznej mocy 9600 MWe. Rząd RPA rozważał konieczność i możliwość sfinansowania takiego programu. Do 2010 rpku RPA rozwijała technologię jądrową w oparciu o reaktor PBMR (Pebble Bed Modular Reactor), ale rządowe finansowanie tego projektu zostało wstrzymane.