Lokalizacja elektrowni jądrowych

Finlandia (Republika Finlandii)

Finlandia stanowiąca część skandynawskiego systemu energetycznego boryka się z niedoborami energii elektrycznej, którą importuje głównie ze Szwecji i Rosji.

Finlandia, w której większość społeczeństwa popiera energetykę jadrową, eksploatuje obecnie cztery bloki w dwóch elektrowniach jądrowych (EJ Loviisa i EJ Olkiluoto), kończy budowę nowego bloku w EJ Olkiluoto oraz rozpoczyna budowę kolejnego w EJ Hanhikivi. Cztery pracujące bloki należą do najbardziej wydajnych na świecie, ze współczynnikiem wykorzystania mocy ponad 90% w całym cyklu życia i ponad 95% w ostatnim dziesiecioleciu.Pierwszym blokiem oddanym do eksploatacji w 1977 roku, w zarządzanej przez TVO, EJ Loviisa był radziecki WWER-440 model W-213 ze zmodernizowanymi, zachodnimi systemami bezpieczeństwa. Drugi, taki sam blok tej elektrowni został oddany w 1981 roku. W tym samym czasie IVO (obecnie Fortum) prowadziło budowę drugiej elektrowni - EJ Olkiluoto, w której zastosowano reaktory wrzące firmy Asea Atom BWR-2500. Pierwszy blok oddano do eksploatacji w 1979 roku, a drugi w 1982.

Fińskie reaktory są niezwykłe pod względem stopnia, w jakim zostały zmodernizowane od czasu ich budowy. Moc bloków WWER-440 została przez lata zwiększona o 18% z 420 MWe do 508 MWe każdy, a ich okres eksploatacji zatwierdzony obecnie na 50 lat, ma być wydłużony o kolejnych 20. Bloki BWR uruchomione z mocą 660 MWe, pracują obecnie z mocą 880 MWe, a TVO dąży do jej zwiększenia do 1000 MWe. Bloki posiadają obecnie koncesję na eksploatację do 2038 roku.

W Finlandii trwa również od 2005 roku - w EJ Olkiluoto - budowa bloku EPR o mocy 1600 MWe. Planowana do ukończenia w 2009 roku realizacja napotkała na wiele trudności, a jej zakończenie jest planowane na 2022 rok. W EJ Hanhikivi prowadzone są natomiast prace przygotowawcze pod budowę rosyjskiego bloku WWER-1200 model W-491, którego eksploatacja jest przewidywana na 2029 rok. Plany budowy kolejnego, czwartego bloku EJ Olkiluoto zostały anulowane.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kraju, o 5,5-milionowej populacji w 2018 roku wyniosło 87,18 TWh. Ponad 27% zapotrzebowania pokrywane jest przez elektrownie jądrowe, a po ok. 14% przez elektrownie wodne i biopaliwa.