Konferencje, seminaria

X Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

W imieniu organizatorów, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Ministerstwa Energii we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, serdecznie zapraszamy do udziału w Dziesiątej jubileuszowej edycji:

Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej
26-29 listopada 2018, Warszawa, Kampus UW

Szkoła poświęcona będzie zagadnieniom przyszłości energetyki jądrowej, problemom wpływu małych dawek promieniowania na zdrowie, postępowania z odpadami promieniotwórczymi, zagadnieniom bezpieczeństwa i technologii reaktorów jądrowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, program Szkoły obejmuje dwa dni wykładów prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej oraz dwa dni zajęć praktycznych w NCBJ Świerk, w ZUOP i w KSOP w Różanie. Część wykładowa Szkoły organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Energii i Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a zajęcia praktyczne we współpracy z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Gośćmi X edycji Szkoły EJ będą eksperci z czterech firm-producentów elektrowni jądrowych, przedstawiciele organizacji międzynarodowych jak FORATOM, oraz wykładowcy z krajów naszego regionu znanych z różnorodnych postaw wobec energetyki jądrowej - Czechy, Słowacja, Szwajcaria i Niemcy. Zapewni to słuchaczom pełny przekrój informacji o istotnym znaczeniu dla akceptacji energetyki jądrowej w jej codziennej pracy, udokumentowanej doświadczeniem z ponad 17 000 reaktoro-lat eksploatacji elektrowni jądrowych w 33 krajach.

Celem Szkoły będzie dostarczenie słuchaczom informacji o roli energetyki jądrowej w zapewnieniu taniej energii jądrowej przy zachowaniu czystego powietrza, gleby i wody, o wpływie małych dawek promieniowania na zdrowie, o postępie w budowie elektrowni jądrowych z reaktorami III generacji w Unii Europejskiej, w USA, w Chinach, w Korei Pd. i w Emiratach Arabskich. Wykładowcy polscy będą prezentowali referaty po polsku, a zagraniczni po angielsku, ale z zapewnieniem kompetentnego tłumaczenia symultanicznego na język polski.

Podobnie jak w poprzednich latach większość wykładów będzie prowadzona przez zagranicznych ekspertów z różnych krajów. Będą oni prezentowali rzeczywistą, ekspercką wiedzę w wybranych dziedzinach, szczególnie interesujących społeczeństwo polskie na obecnym etapie rozwoju PPEJ. Wśród ekspertów zagranicznych znajdą się: przedstawiciel FORATOMU, dr Andrei Goicea. który omówi potrzebę energetyki jądrowej dla Unii Europejskiej, dr Jozef Misak, kierownik programu budowy elektrowni jądrowej w Czechach a dawniej kierownik działu analiz bezpieczeństwa MAEA i dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego w Słowacji, który omówi wpływ energetyki jądrowej na redukcję emisji gazów cieplarnianych; oraz prof. dr Alfred Voss, dyrektor Instytutu Racjonalnej Gospodarki Energetycznej w Niemczech, który omówi problemy występujące w realizacji niemieckiego programu transformacji energetycznej Energiewende wskutek rezygnacji Niemiec z energetyki jądrowej.

W sesji ochrony przed promieniowaniem swój wykład wygłosi dr SMJ Mortazavi z Laboratorium Biofotoniki Uniwersytetu Wisconsin w USA, jednen z wiodących ekspertów międzynarodowej pozarządowej organizacji SARI (Naukowcy dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu), w którym przedstawi fakty doświadczalne i analizy teoretyczne świadczące o nieszkodliwości małych dawek promieniowania. Inny gość, dr Chyly, z kraju najbliżej sąsiadującego z Polską - ze Słowacji - omówi system monitoringu radiologicznego wokoło EJ Mochovce i stosunek ludności do rozbudowy tej elektrowni.

W sesji o osiągnięciach energetyki jądrowej referaty przedstawią eksperci czterech firm: EDF, GE-Hitachi, Westinghouse i Korea Hydro and Nuclear Power Corp, mających oferować reaktory energetyczne dla Polski. Tematy tych referatów dobrano tak, aby odpowiadały one na zasadnicze pytania dotyczące udoskonaleń wdrożonych w realizacji tych reaktorowe.

W tym roku gościem Szkoły EJ będzie także dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii dr Józef Sobolewski, prezes PGE EJ1 mgr inż. Krzysztof Sadłowski, a mgr inż. Zbigniew Uszyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. omówi możliwości współpracy elektrowni jądrowej ze źródłami wiatrowymi i słonecznymi, pracującymi w sposób przerywany i niekontrolowany.

Usłyszymy także prof. dra hab. Grzegorza Wrochnę z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który przedstawi rolę reaktorów HTR w strategii rozwoju energii jądrowej w Polsce, mgra inż. K. Dąbrowskiego, dyrektora Centrum Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) z Państwowej Agencji Atomistyki, który omówi jak system monitoringu zapewnia wczesne wykrywanie wszelkich zagrożeń radiacyjnych oraz mgr Anetę Korczyc z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

W sesji o oczekiwanych zmianach po uruchomieniu pierwszej elektrowni jądrowej usłyszymy dr inż. S. Hirschberga ze Szwajcarii, który przedstawi rozwój energetyki jądrowej w scenariuszach opracowanych dla Światowej Rady Energetycznej, dra inż. Jerzego Majchera, który omówi perspektywy udziału polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych oraz prof. Wacława Gudowskiego, który omówi stosunek ludności do elektrowni jądrowych w Szwecji.

Aktualny program Szkoły przedstawiony jest w załączeniu. Zapraszamy do udziału w Szkole. Udział w niej jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.szkola-ej.pl. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną.

Komitet Programowy X Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej:
Przewodniczący: dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ
Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Kierownik Z-du Energetyka Jądrowa NCBJ
Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego