Konferencje, seminaria

Zastosowanie promieniowania jonizującego w badaniach i konserwacji zabytków

W imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, Narodowego Muzeum Morskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego mamy zaszczyt zaprosić na seminarium:

Zastosowanie promieniowania jonizującego w badaniach i konserwacji zabytków
10 maja 2018, Centrum Konserwacji Wraków Statków, Tczew
11 maja 2018, Ośrodek Kultury Morskiej Gdańsk, Tokarska 21-25, Gdańsk

W ubiegłym roku dnia 12 maja 2017r roku w Warszawie odbyła się I konferencja: "Techniki nuklearne w identyfikacji i konserwacji dzieł sztuki". Miejscem spotkania było Muzeum Archeologiczne w Warszawie organizowane przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa dała początek cyklicznym spotkaniom konserwatorów dzieł sztuki z chemikami radiacyjnymi, lekarzami, radiologami, inspektorami ochrony radiologicznej i historykami sztuki. W przyszłości spotkania te będą również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie postępu w dziedzinie technik jądrowych stosowanych przez muzea, konserwatorów i historyków sztuki.

Warto podkreślić, że SIOR ma 20 letnie doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, szkoleń oraz spotkań w zakresie ochrony radiologicznej w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz dyskusji na tematy związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym.

Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy