Konferencje, seminaria

Ogólnopolskie Dni Młodego ElektrykaXVI edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka
23-26 października 2014, Gdańsk - Aula Politechniki Gdańskiej

W ostatnim dziesięcioleciu energetyka jądrowa stała się tematem powszechnie obecnym w świadomości Polaków. Została rozpropagowana nie tylko poprzez programy rządowe czy firmy z branży, ale również jako efekt wielu akcji edukacyjnych przygotowywanych przez organizacje non-profit.

W myśl zasady "nic o nas bez nas" odbywa się również tegoroczna edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka pt. Energetyka Jądrowa organizowana przez przedstawicieli Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej we współpracy z uczelnią oraz lokalnym oddziałem SEP.

Potrzeby poruszenia właśnie tego, kontrowersyjnego w swojej istocie zagadnienia, nie trzeba było tłumaczyć gdańskim studentom, odpowiedzialnym za tegoroczną oganizację konferencji. Szczególnie, że październikowa, XVI już edycja, oznacza obecność około 100 zaproszonych gości, z czego znaczącą większość stanowią najwybitniejsi przedstawiciele studenckich środowisk elektrycznych i energetycznych z całego kraju. Każdy z nich o odmiennych poglądach i otwartym umyśle nastawionym na konstruktywną dyskusję. Bieżąca edycja ma więc za zadanie nie tylko nakłonić uczestników do refleksji, ale również do realnych działań na arenie swoich uczelni i środowisk w celu wyjaśnienia niejasności i mitów powszechnie panujących w świadomości społeczeństwa.

Tematyka wykładów została skonstruowana w ten sposób, aby nawet ci niezorientowani w problematyce zagadnienia, stopniowo wyrabiali sobie opinię na dany temat. Osoby wtajemniczone, po wystąpieniach przedstawicieli Narodowego Centrum Badań Jądrowych czy Polskiej Akademii Nauk, staną się natomiast prawdziwymi ekspertami na tej ODME to jednak nie tylko konferencja. Dla zaproszonych gości jest okazją do integracji, szczególnie tej na gruncie student-pracodawca, ale także współzawodnictwa młodych elektryków. Atrakcją tegorocznej edycji mają być „Łowy na lisa” czyli gra terenowa polegająca na odszukiwaniu punktów kontrolnych nie za pomocą mapy, a odbiorników fal Zadaniem takich konferencji jest nie tylko zachęcanie do zainteresowania się tematem, ale skłonienie młodych ludzi do działania. Być może dzięki temu to uczestnicy tej konferencji będą mieli szansę pracować kiedyś w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Strona internetowa: www.odme.sep.gda.pl
Facebook: https://www.facebook.com/ODME2014