Konferencje, seminaria

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny - Gdańsk 2013

Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego pragnie zaprosić do udziału w

Ogólnokrajowym Szczycie Energetycznym GDAŃSK 2013
24-25 kwietnia 2013, AMBEREXPO, Gdańsk

Temat przewodni spotkania brzmi: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI - GOSPODARKA DLA ENERGETYKI: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki.

Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym. Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych. Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.osegdansk.pl oraz stronach patronów medialnych OSE GDAŃSK 2013.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu:
www.osegdansk.pl
e-mail: info@ecb.biz.pl
tel. +48 081 747 65 10

Zapraszamy!