Konferencje, seminaria

Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej

Niniejszym w imieniu organizatora mamy zaszczyt zaprosić Państwa na:

Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej
29 listopada 2012 roku
Warszawa

Jak szacują eksperci, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wzrośnie do 2030 r. o więcej niż 40%. Równolegle międzynarodowe zobowiązania sprawiają, iż musimy w szybkim tempie zastępować energię, pozyskiwaną ze źródeł, powodujących szkodliwe dla atmosfery emisje, źródłami tej wady pozbawionymi. Wiele wskazuje na to, iż takiemu wyzwaniu energetyka niekonwencjonalna, wykorzystujące energię wiatrową czy słoneczną, a nawet biogaz, nie mogą podołać. Stąd decyzja o podjęciu przygotowań do budowy siłowni jądrowej.

Jakie problemy natury politycznej rodzi budowa elektrowni atomowej? Jaki jest stosunek Polaków do energetyki jądrowej? Czy jesteśmy w stanie mieć elektrownię najlepszą z możliwych i prawdziwie bezpieczną? Kto ją zbuduje, kiedy i czy jest to rozwiązanie słuszne z ekonomicznego punktu widzenia? Jak polska elektrownia atomowa wkomponuje się w rynek energii Europy Środkowej?

Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej, konferencja organizowana w listopadzie 2012 roku w Warszawie, przez magazyn The Warsaw Voice oraz PowerMeetings.pl, znaną w branży, wyspecjalizowaną firmę konferencyjno-szkoleniową, tworzy możliwość omówienia najważniejszych aspektów tego wielkiego przedsięwzięcia w gronie najbardziej zainteresowanych liderów instytucji krajowych i zagranicznych.

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

Sesja I
Bilans energetyczny Polski i regionu Europy Środkowej w perspektywie 50 lat. Czy zaspokojenie ówczesnego zapotrzebowania będzie możliwe bez energetyki jądrowej? Jak realna jest alternatywa dla tego źródła energii?

Sesja II
Współczesne technologie stosowane w najnowocześniejszych siłowniach atomowych. Czy są bezpieczne? Czy Polskę stać na budowę siłowni jądrowej?

Sesja III
Stosunek Polaków i mieszkańców innych krajów do energetyki jądrowej. Jaka jest perspektywa wyników spodziewanej debaty publicznej i politycznej, poświęconej bezpieczeństwu, ochronie środowiska i opłacalności? Czy inne państwa regionu będą posiłkowały się tym źródłem energii, czy też ostatecznie się z niego wycofają? Jaki stosunek do energetyki jądrowej zostanie zapisany w uregulowaniach prawa polskiego, obowiązującego w krajach sąsiednich oraz prawa międzynarodowego?

Sesja IV
Budowa i eksploatacja siłowni atomowej. Kto będzie budował naszą elektrownię? Jak długo będzie to trwało? Jakie koszty trzeba ponieść i skąd będą pochodziły fundusze? Jakie są ekonomiczne perspektywy tej siłowni w kontekście rynku krajowego i regionalnego?

Sesja V
Dyskusja, stanowiąca podsumowanie zagadnień, poruszonych podczas konferencji. Jej rezultatem będzie sformułowanie wniosków, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej oraz na łamach The Warsaw Voice. Ich zapis, wraz z zapisem dyskusji, zostanie opublikowany w Internecie.

Wśród osób zaproszonych do zabrania głosu podczas konferencji znajdą się między innymi: Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Makoto Yamanaka, Ambasador Japonii w Polsce, Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, Robin Barnett, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Aleksander Grad, prezes zarządu PGE Energia Jądrowa, Andrzej Kraszewski, Politechnika Warszawska, Roman Rewald, WEIL, prof. Andrzej Chmielewski, Dyrektor, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Janusz Włodarski, Prezes, Państwowej Agencji Atomistyki, Tadeusz Wójcik, Prezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN i inni. Do udziału w Forum zapraszamy też przedstawicieli firm dostarczających technologie, jak m.in. GE Hitachi, Areva, Westinghouse, polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, samorządów i innych.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Kontakt z organizatorem:
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzająca
renata.kaluzna@scc.com.pl

Agnieszka Kozłowska
Project Manager
SC Consulting
tel. +48 22 740 67 80
agnieszka.kozlowska@scc.com.pl