Konferencje, seminaria

Warsztaty "Bezpieczeństwo jądrowe - bez kompromisów"

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty organizowane przez Most Wanted! Conferences:

BEZPIECZEŃSTWO JˇDROWE "BEZ KOMPROMISÓW"
16-17 stycznia 2012 roku
Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa


"Budowa Elektrowni Jądrowej przypomina trochę wznoszenie katedry; katedry budowano także bardzo porządnie, bardzo długo i nikt nie znał dokładnie ich budżetu..." - Philippe Knoche, Project Director, AREVA/SIEMENS OL-3

Bezpieczeństwo Jądrowe (Nuclear Safety) to określenie używane na budowie niemal nieustannie. To symbol filozofii dostawców technologii jądrowej, symbol całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości produktu, jakim jest Elektrownia Jądrowa.

Wobec toczących się aktualnie dyskusji na temat bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i ujawniających się w społeczeństwie obaw wobec nowych inwestycji, rzetelne podjęcie tematu procedur bezpieczeństwa i efektywnego unikania ryzyka wydaje się rzeczą niezbędną.

Celem warsztatu jest przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i praktycznym wdrażaniem systemów zapewniających bezpieczeństwo przy budowie elektrowni atomowych. Zaproszeni eksperci na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i konkretnych przykładów omówią kwestie związane z kulturą bezpieczeństwa, procedury stosowane przy budowie istniejących elektrowni oraz wymagania stawiane uczestnikom procesu budowy elektrowni jądrowej.

Biorąc pod uwagę Państwa oczekiwania odnośnie do poruszanych tematów i zagadnień na konferencji, przesyłamy niniejszą informację licząc na Państwa uwagi. Zapewniamy, że wszelkie pomysły, sugestie zostaną przekazane naszym ekspertom. W ten sposób będą Państwo mieli wpływ na ostateczny kształt konferencji.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
 • Budowa elektrowni jądrowej Olkiluoto Nr 3 w Finlandii "BEZ KOMPROMISÓW"
  • Pokaz filmu VIRTUAL Finland
  • Organizacja projektu
  • Bezpieczeństwo Jądrowe
  • Kultura bezpieczeństwa
  • Program Zapewnienia Jakości (QA+QC)
  • Rekrutacja, nabór firm
  • OL-3 prezentacja od fundamentów do kopuły
  • Aspekty społeczne, korzyści dla regionów, Lesson Learned
 • Projektowanie konstrukcji żelbetowych budynku reaktora EPR
 • Organizacja budowy na przykładzie firmy Heitkamp
 • Perspektywa realizacji Elektrowni Jądrowej w Polsce na podstawie doświadczeń z budowy OL3 EPR w Finlandii
PRELEGENCI:
 • mgr inż. Wojciech Chyłek, ekspert budownictwa
 • mgr inż. Andrzej Jędrzejczak, ekspert budownictwa oraz energetyki jądrowej
 • Tomasz Socha, specjalista projektant konstrukcji żelbetowych
 • mgr inż. Zbigniew Wiegner, ekspert budownictwa oraz energetyki jądrowej
DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:
 • Rząd RP
 • Samorządy
 • Przedstawicieli firm budowlanych
 • Przedstawicieli firm instalacyjnych
 • Biura projektowe
 • Przedstawicieli firm doradczych
 • Operatorów elektrowni jądrowych
 • Instytuty badawcze
 • Poddostawców rozwiązań dla energetyki
 • Inwestorów
 • Przedstawicieli firm dostarczających systemy techniczne
 • Ubezpieczycieli
Szczegółowe informacje:
Aleksandra Sztandera
asztandera@mostwanted.pl
Fax: (+48 22) 825 00 88 wew.121
Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 120

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy