Konferencje, seminaria

Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu oraz Partnerów Merytorycznych - firmy Deloitte i Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka pragniemy zaprosić Państwa do udziału w

XI edycji Kongresu

który odbędzie się w dniach 9 - 10 marca 2010 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

"Rok 2011: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki".

Przełom 2010 / 2011 jest dla polskich producentów i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z dynamicznym procesem prywatyzacji, pakietem klimatycznym, ogólnoświatowym kryzysem jak i z wdrażaniem rządowej "Polityki energetycznej Polski do 2030 r". Przyjęta panelowa formuła kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz sposobów na ich finansowanie, a także perspektyw rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Do udziału w panelach tradycyjnie już zapraszamy kluczowe osoby znajwiększych spółek energetycznych w Polsce i najważniejszych organizacji branżowych. Podczas  Kongresu dla wszystkich uczestników oprócz interesujących spotkań merytorycznych zostanie przygotowanych wiele atrakcji i niespodzianek.

Szczegółowe informacje będą sukcesywnie przedstawiane na stronach internetowych Europejskiego Centrum Biznesu www.powerpol.pl oraz na stronach patronów medialnych kongresu.

Zarys tematyczny:

Dzień 1

Kluczowe aspekty polityki energetycznej

 • Zaawansowanie realizacji działań przewidzianychdla elektroenergetyki i ciepłownictwa w „Polityce energetycznej Polski do 2030r."
 • Ocena polityki prywatyzacyjnej prowadzonej w stosunku do sektora.
 • Przewidywane zmiany otoczenia prawnego.
 • Zaawansowanie działań ukierunkowanych na wprowadzenie energetyki jądrowej w Polsce.
 • Kluczowe problemy sektora z pespektywy Prezesa URE i Prezesa UOKiK.
 • Aktualne problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko.

Strategie inwestycyjne energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce

 • Realizowane i planowane projekty związane z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych.
 • Rozwój energetyki gazowej.
 • Program jądrowy PGE.
 • Inwestycje sieciowe, w tym dotyczące budowy połączeń transgranicznych.
 • Opłacalność inwestycji w warunkach obowiązującego modelu rynku energii elektrycznej.
 • Zapewnienie paliw dla potrzeb nowych inwestycji.
 • Podstawowe wyzwania w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji.
 • Istniejące bariery procesów inwestycyjnych w energetyce.

Strategie rynkowe przedsiębiorstw energetycznych

 • Postępująca konsolidacja i zmiany własnościowe w sektorze.
 • Nowe strategie w zakresie handlu energią (hurtowego i detalicznego).
 • Doświadczenia płynące z obowiązywania nakazu w zakresie publicznych form handlu energią.
 • Stan obecny i przyszłość rynku giełdowego.
 • Platformy elektroniczne i ich miejsce w systemie handlu energią.
 • Konkurencja na rynku energii.
 • Postulowane zmiany w obecnym modelu rynku energii elektrycznej w Polsce.

Loża ekspertów

 • Kluczowe problemy sektora w ocenie ekspertów.
 • Ocena działań rządu w energetyce.
 • Ocena polityki regulacyjnej.
 • Analiza strategii grup energetycznych.

Dzień 2

Rozwój energetyki odnawialnej

 • Ocena planowanych zmian systemu wsparcia OZE w Polsce.
 • Utrzymujące się bariery w rozwoju energetyki odnawialnej.
 • Doświadczenia inwestorów przy realizacji różnego rodzaju inwestycji odnawialnych.
 • Nowe technologie w energetyce odnawialnej.
 • Nowe uwarunkowania wytwarzania energii z biomasy i odpadów.
 • Doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji w OZE.

Wyzwania stojące przed polską kogeneracją

 • Ocena wprowadzonych zmian w systemie wsparcia kogeneracji.
 • Podstawowe problemy stojące przed polskimi przedsiębiorstwami kogeneracyjnymi.
 • Specyfika procesów inwestycyjnych w kogeneracji.
 • Nowe technologie w kogeneracji.
 • Postulowane zmiany w zakresie mechanizmów regulacji dla ciepła, w tym odnośnie metod kształtowania cen ciepła.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu:
www.powerpol.pl
e-mail: info@ecb.biz.pl
tel. +48 81 747 65 10

Zapraszamy