Konferencje, seminaria

Konferencja naukowo-techniczna "Polska Nauka i Technika dla Elektrowni Jądrowych w Polsce"

W dniach 13 - 14 stycznia 2011 r. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne organizuje w Mądralinie k/Warszawy konferencję naukowo-techniczną


"Polska Nauka i Technika dla Elektrowni Jądrowych w Polsce"

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości udziału polskiej nauki (wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze) oraz techniki (zakłady przemysłowe) w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Każdy z potencjalnych oferentów zapewnia o udziale polskiego przemysłu w budowie elektrowni, ale konieczne jest skorelowanie możliwości krajowych przedsiębiorstw z potrzebami i wymaganiami, jakie stawia energetyka jądrowa. Wiadomo, że niektóre zakłady przemysłowe już obecnie uczestniczą w budowie elektrowni jądrowych za granicą (EJ Olkiluoto w Finlandii). W przyszłości zakres prac obejmujący inwestycje krajowe powinien być znacznie szerszy. Drugim, również ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie możliwości polskiej nauki także w przygotowaniu kadr do bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie eksploatacji elektrowni jądrowych. Mamy nadzieję, że dyskusja przedstawicieli przemysłu i nauki pozwoli znaleźć sposoby sprostania wysokim wymaganiom stawianym przez producentów instalacji jądrowych. Zadaniem konferencji będzie próba oceny możliwości polskiego przemysłu oraz programu działania dla uczelni i instytutów.

Karta zgłoszenia:

prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą, faxem lub e-mailem na adres:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel.: 225041384, fax.:225041313,
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl

Koszt udziału:

obejmuje (materiały konferencyjne, wyżywienie i dojazd) 200,00 PLN.

Istnieje możliwość noclegu na miejscu dla ok. 50 osób. Koszt noclegu: od 60 do 128 PLN/dobę.

Organizator prześle potwierdzenie i dalsze informacje po otrzymaniu wpłaty na konto:
PEKAO S.A. 60 1240 6003 1111 0000 4941 3911
dopisek "Mądralin 2010"

Udział w konferencji zapowiedzieli:
prezes Marcin Ciepliński (PGE)
prof. Janusz Lewandowski (PW)
dyrektor Mirosław Lewiński (MG)
prof. Jerzy Niewodniczański (AGH)
prof. Michał Waligórski (PAA)
prof. Andrzej Ziębik (ITC-Pś)

Komitet Programowy:
prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski (IChTJ)
prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski (IAE)
mgr Tomasz Jackowski (IPJ)
prof. dr hab. Jan Składzień (Pś)
doc. dr Andrzej Strupczewski (IEA)
doc. dr hab. Krzysztof Wieteska (IAE)
prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (IPJ)
dr Zbigniew Zimek (PTN)

Komitet Organizacyjny:
dr Andrzej Mikulski (PTN)
dr inż. Wojciech Głuszewski (PTN)
dr inż. Bożena Sartowska (PTN)

PATRONAT:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Instytut Problemów Jądrowych
Instytut Energii Atomowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Portal nuclear.pl

SPONSORZY:
PGE
AREVA
EDF
Westinghouse
GE Hitachi