Energetyka jądrowa

Reaktory WWER 640 i 1000

Rosyjskie firmy Atomenergoprojekt i Gidropress opracowały reaktor typu APWR o mocy 640 MW z dużym udziałem pasywnych elementów w systemie bezpieczeństwa. Rosyjski dozór jądrowy udzielił licencji na budowę takiego reaktora w Sosnowym Borze (pod Petersburgiem) oraz na półwyspie Kola (pod Murmańskiem). Opracowano również ulepszoną wersję pracujących dzisiaj reaktorów WWER 1000; zaoferowano ją Iranowi (gdzie blok taki ma być uruchomiony według ostatnich informacji w 2010 roku), Chinom (gdzie eksploatowane są już dwa takie bloki i Indiom (gdzie trwa budowa dwóch bloków) oraz planuje się wybudować dwa bloki w Nowoworoneżu.

Reaktor WWER 1000
Reaktor WWER 1000