Energetyka jądrowa

Budowa i klasyfikacja reaktorów jądrowych

Większość elektrowni jądrowych na świecie wyposażona jest w reaktory lekko-wodne LWR, tj. reaktory moderowane i chłodzone lekką wodą. W skład tej grupy wchodzą reaktory wodne cisnieniowe PWR jak i reaktory wodne wrzące BWR.

Reaktor lekko-wodny składa się z układu zestawów prętów paliwowych i prętów sterujących, z przepływającym przez nie chłodziwem. Zestawy paliwowe zawierają sprasowane tabletki uranowe, które zamknięte są w dużej ilości rur (pręty paliwowe). Jako chłodziwo używa się w reaktorach lekko-wodnych zwykłej wody. Chłodziwo jest transportowane przy pomocy pomp cyrkulacyjnych przez elementy paliwowe i tam odbiera energię termiczną wyzwoloną podczas rozszczepienia jąder. Woda pełni jednocześnie funkcję, tak zwanego, moderatora (spowalniacza) co powoduje, że powstające podczas rozszczepienia neutrony prędkie są wyhamowywane. Z przyczyn fizycznych w tradycyjnych reaktorach tylko wolne neutrony mogą podtrzymywać reakcję łańcuchową. Praca reaktora jest sterowana przy pomocy prętów sterujących (też i regulujących). Pręty sterujące zbudowane są z materiału pochłaniającego neutrony.

Zbiornik reaktora PWR, źródło: AREVA
Zbiornik reaktora PWR, źródło: AREVA

Klasyfikacja reaktorów jądrowych

Reaktory jądrowe można sklasyfikowac na wiele sposobów:
 • przeznaczenie - często reaktory spełniają podwójną a nawet potrójną rolę, np. wiele reaktorów energetycznych dostarcza ciepło do ogrzewania, spełniając rolę reaktora energetycznego i ciepłowniczego. Reaktory badawcze są często również reaktorami szkoleniowymi, a bardzo często używa się ich do produkcji radioizotopów. Reaktory wysokotemperaturowe obok produkcji ciepła do celów technologicznych mogą produkować energię elektryczną (z wyższą sprawnością niż w typowych reaktorach energetycznych)
  • energetyczne - przeznaczone do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych,
  • badawcze - przeznaczone do prowadzenia prac badawczych,
  • szkoleniowe - przeznaczone do celów dydaktycznych,
  • wytwórcze - przeznaczone do produkcji plutonu;
  • napędowe - przeznaczone do napędu statków, lodołamaczy, łodzi podwodnych itp.;
  • ciepłownicze - wytwarzające ciepło do celów ogrzewczych;
  • wysokotemperaturowe - wytwarzające ciepło do celów technologicznych;
  • do celów specjalnych
 • energia neutronów powodujących rozszczepienia,
  • neutrony termiczne - neutrony o energiach do 0,1 eV,
  • neutrony prędkie - neutrony o energiach powyżej 1 MeV,
  • neutrony epitermiczne - pokrywające zakres pośrednich energii,
 • rodzaj i charakterystyka paliwa,
 • konstrukcja reaktorów,
 • budowa rdzenia,
 • rodzaj moderatora i chłodziwa,
 • system odprowadzania ciepła.