Energetyka jądrowa

Reaktor ESBWR

Reaktor ESBWR (ang. Economic Simplified Boiling Water Reactor) to przedstawiciel generacji III+ nowoczesnych reaktorów z wrzącą wodą BWR (ang. Boiling Water Reaktor) firmy GE Hitachi. Ta uproszczona konstrukcja charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem, doskonałą ekonomiką, obudową o konstrukcji dostosowanej do szerokiego zakresu aktywności sejsmicznej oraz elastycznością pracy, która poprawia dyspozycyjność elektrowni.

ESBWR to najnowsze rozwiązanie z długiej linii sprawdzonych reaktorów GE Hitachi BWR. W jego konstrukcji wykorzystano elementy pasywnego bezpieczeństwa. Jest to reaktor o uproszczonej budowie, proces chłodzenia rdzenia reaktora odbywa sie z wykorzystaniem cyrkulacji naturalnej chłodziwa. Konstrukcja reaktora umożliwia jego szybszą instalację i niższe koszty. ESBWR to reaktor generacji III+.

W chwili obecnej jest on w końcowej fazie procesu certyfikacyjnego w USA.

Wykorzystując swój sprawdzony i rozbudowany, światowy łańcuch dostaw, GE jest gotowe zapewnić pomoc firmom zamierzającym zbudować elektrownie atomowa w oparciu o technologie reaktorów ESBWR.

Korzyści i zalety ESBWR:
 • Uproszczona konstrukcja
  • ciepło resztkowe odprowadzane do atmosfery (jego niewielka ilość nie wymaga dodatkowych pojemnosci cieplnych)
  • wyeliminowano 11 układów stosowanych w poprzednich konstrukcjach , m.in. nie ma układów głównych pomp cyrkulacyjnych w ukladzie chlodzenia reaktora
  • wyeliminowano 25% pomp, zaworów i silników stosowanych w poprzednich konstrukcjach
 • Pasywne cechy konstrukcji, jak np. pasywne chłodzenie obudowy bezpieczeństwa z wykorzystaniem autoregulacji i naturalnej cyrkulacji, redukuje liczbę systemów aktywnych, co poprawia bezpieczeństwo poprzez eliminację ryzyka związanego z zawodnością elementów w układach typu aktywnego
 • Wykorzystanie elementów stosowanych w sprawdzonych reaktorach BWR, np. pojemności izolujących skraplaczy pary, zjawiska naturalnej cyrkulacji chłodziwa oraz paliwa odpornego na zanieczyszczenia
 • Sprawdzony, krótki harmonogram budowy dzięki licencjonowanej konstrukcji i znormalizowanym modułom, wypracowany w ramach realizacji projektów z wcześniejsza generacją reaktorów ABWR.
 • GE dysponuje doświadczonym zespołem, który posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie łańcucha dostaw, dzięki czemu harmonogram budowy (od rozpoczecia prac betonowych dla konstrukcji bezpieczeństwa do pierwszego załadunku paliwa) wynosi 42 miesiące.

Elektrownia z reaktorem ESBWR
Elektrownia z reaktorem ESBWR

1. Zbiornik ciśnieniowy reaktora
2. Napędy precyzyjnego przesuwu prętów sterujących
3. Główne zawory odcinające pary
4. Zawory bezpieczeństwa/nadmiarowe (SRV)
5. Schładzacze wtryskowe pary SRV
6. Zawory zrzutu ciśnienia
7. Dolna platforma urządzeń przestrzeni suchej
8. Urządzenie przeładunkowe rdzenia BiMAC
9. Odpowietrzenia poziome
10. Basen redukcji ciśnienia
11. Układ chłodzenia grawitacyjnego
12. Hydrauliczne zespoły sterowania
13. Pompy czyszczenia chłodziwa reaktora/wyłączania chłodzenia (RWCU/SDC)
14. Wymienniki ciepła RWCU/SDC
15. Zbiornik obudowy bezpieczeństwa
16. Skraplacze izolujące
17. Pasywny układ chłodzenia obudowy bezpieczeństwa
18. Separatory wilgoci
19. Buforowy basen składowania paliwa
20. Maszyna wymieniająca paliwo
21. Budynek reaktora
22. Maszyna do ukośnego przenoszenia paliwa
23. Budynek skladowania paliwa
24. Maszyna do przenoszenia paliwa
25. Basen składowania zużytego paliwa
26. Nastawnia bloku
27. Główne pomieszczenie sterowania
28. Główne ruruciagi przewody parowe
29. Przewody wody zasilającej
30. Tunel parowy
31. Rezerwowy akumulator systemu cieczy sterującej
32. Budynek turbiny
33. Turbo-generator
34. Podgrzewacz separatora wilgoci
35. Wymienniki regeneracyjne wody zasilającej
36. Zbiornik i wymiennik mieszankowy wody zasilającej kontaktu bezpośredniego