Energetyka jądrowa

Reaktor CANDU 6 i 9

Do reaktorów III generacji zalicza się też unowocześniane przez przemysł kanadyjski ciężkowodne reaktory typu CANDU. Dwie takie jednostki CANDU-6 o mocy 728 MWe każda znajdują się w budowie w Quinshan w Chinach. Unowocześniony typ CANDU-9 o mocy 935 MWe uzyskał w 1997 roku licencję od kanadyjskiej komisji dozoru jądrowego. Trwają prace nad nową generacją reaktorów (NG-CANDU) o mocy 1300 MWe. Ma on pracować z nieco wzbogaconym uranem i chłodzeniem lekką wodą.

Reaktor typu CANDU 6
Reaktor typu CANDU 6