Energetyka jądrowa

Zaawansowany reaktor wodny wrzący ABWR

Reaktor ABWR (ang. Advanced Boiling Water Reactor) - o mocy 1300 MW opracowany został przez General Electric, USA. Dwa reaktory ABWR o mocy jednostkowej 1356 MW w wersji japońskiej (opracowanej we współpracy z firmami Hitachi i Toshiba) uruchomiono w listopadzie 1996 i czerwcu 1997 roku w elektrowni Kashiwazaki-Kariwa, a trzeciej w elektrowni Hamaka (blok nr 5) w styczniu 2005 roku.

Reaktor typu ABWR
Reaktor typu ABWR

Były to pierwsze bloki III generacji reaktorów zbudowane w rekordowym tempie 48 miesięcy. Planuje się budowę dalszych 8 jednostek. Rozpoczęto budowę dwóch jednostek na Taiwanie (planowane uruchomienie w 2004 r.). W Japonii rozpoczęto prace konstrukcyjne nad ABWR II ulepszoną wersją reaktora ABWR o mocy zwiększonej do 1700 MW. Da to, jak się przewiduje, obniżenie kosztów jednostkowych w wyniku efektu skali.