Transformacja polskiej branży energetycznej jest trudnym wyzwaniem, przede wszystkim z uwagi na istotną – sięgającą obecnie 70% – zależność od stałych paliw kopalnych. Sprawia ona, że hurtowa cena krajowej energii elektrycznej jest najwyższą w UE i przekracza o 50% średnią europejską. Temat jest pilny. Najnowsze badania z Uniwersytetu Harvarda i University Collage London pokazują, że wskutek zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera około 90 tys. osób rocznie, niemal dwa razy więcej niż szacowano do tej pory. Czy zakładane inwestycje w branży elektroenergetycznej w latach 2021–2040 wynoszące około 110 miliardów EUR, w tym na energetykę odnawialną ponad 40 miliardów EUR, wystarczą? Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Eksperci ILF Polska prezentują w raporcie stan polskiej transformacji energetycznej.