Podstawy fizyczne

Reakcja łańcuchowa

Jeżeli liczba neutronów wtórnych emitowanych po procesie rozszczepienia jest większa niż liczba neutronów pochłoniętych to może rozwinąć się reakcja łańcuchowa. Neutrony wtórne są emitowane przede wszystkim w wyniku parowania silnie wzbudzonych fragmentów po ich faktycznym oddzieleniu się od siebie. Część (10%-20%) neutronów wtórnych wyrzucana jest w jeszcze wcześniejszym stadium procesu rozszczepienia. Ogólnie liczba emitowanych neutronów zwiększa się wraz ze wzrostem energii wzbudzenia jądra początkowego.
Reakcja łańcuchowa