Podstawy fizyczne

Cykl paliwowy

Cykl paliwowy to proces obiegu paliwa jądrowego obejmujący kolejne fazy jego przetwarzania, poczynając od kopalni rudy, przez produkcję koncentratu, jego przerób chemiczny, wzbogacenie izotopowe uranu, wytwarzanie paliwa reaktorowego, spalanie w reaktorze, przechowanie wypalonego paliwa i jego przerób, aż po ostateczne składowanie odpadów.