Podstawy fizyczne

Dlaczego energetyka jądrowa

Korzyści wynikające z wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce:
  • Energetyka jądrowa poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski.
  • Koszt wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł jądrowych jest najniższy z obecnie dostępnych metod.
  • Koszty zewnętrzne pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł jądrowych są równie niskie jak te ze źródeł energii odnawialnej.
  • Uran może być pozyskiwany z regionów, które są politycznie stabilne.
  • Paliwo do elektrowni jądrowych nie podlega takim wahaniom ceny jak gaz i ropa, co pozwala na przewidywalne rachunki ekonomiczne.
  • Ze względu na ogromną wartość energetyczną transport paliwa jądrowego nie jest kapitałochłonny.
  • Energetyka jądrowa będzie pomocna w spełnieniu zobowiązań względem UE, takich jak Pakiet Energetyczno-Klimatyczny.
  • Energetyka jądrowa stworzy nowe płaszczyzny kontaktów międzynarodowych.
  • Energetyka jądrowa wpłynie na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego Polski.
  • Energetyka jądrowa poza produkcją energii elektrycznej może być również wykorzystywana do produkcji wodoru i konwersji węgla na paliwa ciekłe i gazowe.