Lokalizacja elektrowni jądrowych

Szwajcaria (Konfederacja Szwajcarska)

Historia energetyki jądrowej Szwajcarii sięga 1962 roku, kiedy to rozpoczęto budowę zaprojektowanego przez Szwajcarów, eksperymentalnego reaktora energetycznego w Lucens. Był to blok o mocy termicznej 28 MW i mocy elektrycznej 7 MW z reaktorem chłodzonym gazem HWGCR. Reaktor umieszczony w podziemnej jaskini został podłączony do sieci elektrycznej 29 stycznia 1968 roku, jednakże działał tylko przez kilka miesięcy, zanim 21 stycznia 1969 roku uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do częściowego stopienia rdzenia.

W latach 60-tych, kiedy stało się oczywiste, że zapotrzebowanie na energię przekroczy potencjał dostaw ze źródeł wodnych, zaczęto planować budowę elektrowni jądrowych. Pierwszą z nich była EJ Beznau z uruchomionym w 1969 roku blokiem PWR o mocy 380 MWe z reaktorem firmy Westinghouse i wkrótce powielonym drugim blokiem tej elektrowni. Kolejną elektrownią była EJ Mühleberg z blokiem BWR o mocy 390 MWe oddana do komercyjnej eksploatacji w 1972 roku.Po tych trzech blokach zamówiono od firmy Siemens KWU duży blok PWR o mocy 1060 Mwe do EJ Gösgen, którą uruchomiono w 1979 roku oraz od General Electric blok BWR-6 o mocy 1275 MWe dla EJ Leibstadt, uruchomioną w 1974 roku. Kolejny blok o mocy 950 MWe miał powstać w EJ Kaiseraugst w pobliżu Bazylei, ale pomysł został porzucony w 1988 roku po antyjądrowych demonstracjach po katastrofie w Czarnobylu. Podobny los spotkał proponowany blok o mocy 1140 MWe w EJ Grabena.

W 2008 roku przedsiębiorstwa energetyczne złożyły wnioski o budowę trzech nowych bloków PWR w nowej EJ Niederamt, 2. blok EJ Mühleberg oraz 3. blok EJ Beznau.

W maju 2011 roku po katastrofie w Fukushimie szwajcarski rząd podjął decyzję o rezygnacji z planów budowy nowych reaktorów jądrowych. Pięć działających w kraju bloków miało kontynuować działalność, ale nie mogły być zastąpione nowymi po zakończeniu ich żywotności. W październiku 2016 roku formalnie wycofano wnioski o budowę nowych mocy jądrowych z 2008 roku.

W dniu 21 maja 2017 roku odbyło się referendum w sprawie rządowej strategii energetycznej 2050, które zostało zatwierdzone większością 58%, przy frekwencji wynoszącej 42%. Strategia przewiduje wycofywanie się z energetyki jądrowej na rzecz energetyki odnawialnej. Zakazana jest budowa nowych elektrowni jądrowych jak i znaczne modyfikacje w istniejących elektrowniach. 20 grudnia 2019 roku zamknięto najstarszy blok w EJ Mühleberg.

Zapotrzebowanie tego 8,5-milionowego kraju na energię elektryczną w 2018 roku wg. IEA wyniosło 63,29 TWh i w 65% było pokryte przez hydroenergetykę a w 42% przez elektrownie jądrowe (Szwajcaria produkuje obecnie więcej energii elektrycznej niż jej zużywa – netto jest jej exportem).