Lokalizacja elektrowni jądrowych

Holandia (Królestwo Niderlandów)

Holandia to kraj posiadający elektrownie jądrowe i planujący w przyszłości budowę kolejnych, przy czym obecnie energetyka jądrową odgrywa w tym kraju niewielką rolę.

Pierwszą elektrownią jądrową zbudowaną, głównie w celu zdobycia wiedzy na temat budowy i eksploatacji była EJ Dodewaard o mocy netto 58 MWe z reaktorem BWR. Budowę rozpoczęto w 1965 roku, a obiekt oddano do eksploatacji 26 marca 1969 roku w obecności królowej Juliany. Blok pracował do 1997 roku, 7 lat krócej niż pierwotnie planowano.W 1959 roku, głównie na potrzeby pobliskiej huty aluminium, rozpoczęto budowę EJ Borssele z reaktorem PWR o mocy 495 MWe. Wybudowany przez Siemens KWU blok został oddany w 1973 roku i pozostaje do dziś jednym pracującym blokiem jądrowym w Niderlandach.

Holenderski rząd w celu spełnienia wymogów klimatycznych podjął decyzję o zamknięciu swoich 5 elektrowni węglowych: 2 do 2025 i 3 do 2030 roku oraz rozważa rozbudowę energetyki jądrowej w swoim miksie energetycznym.

W kraju o populacji ok. 17 mln osób zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2018 roku wyniosło 117,1 TWh, przy czym elekteownie gazowe pokryły ok. 60% zapotrzebowania, elektrownie węglowe 17% a elektrownia jądrowa - 3,1%.