Konferencje, seminaria

XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

W imieniu organizatorów, Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy współudziale Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Polskiego Atomu, zapraszamy na organizowaną pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska:


XI Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej
15-18 Maja 2023, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Rektorska 4, Warszawa

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w obecnej XI MSEJ można będzie wysłuchać najlepszych wykładowców z kilkunastu krajów i organizacji międzynarodowych, mówiących o nowych osiągnięciach w technologii elektrowni jądrowych, o bezpieczeństwie pracy z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, o stanie rozwoju i konkurencyjności energetyki jądrowej i nowych perspektywach stosowania reakcji rozszczepienia. Obok problematyki elektrowni jądrowych dużej mocy przedstawianej przez specjalistów z wiodących firm reaktorowych jak Westinghouse, KHNP i Framatome, przedstawione będą najnowsze reaktory SMR, takie jak BWRX-300 firmy GE Hitachi.

W związku z wyczerpaniem miejsc, dla wszystkich osób zainteresowanych będzie udostępniona transmisja online dni wykładowych na stronie nuclearschool.edu.pl.