Konferencje, seminaria

III Akademickie Forum Energetyki Jądrowej

Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH wraz z Kołem Naukowym Energetyków Jądrowych "Uranium" zapraszają do udziału w

III Akademickim Forum Energetyki Jądrowej
16-18 maja 2018, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

AFEJ jest to wydarzenie skierowane jest w głównej mierze do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz pasjonatów tej tematyki z całej Polski.

W ramach wydarzenia planowane są wykłady w formie konferencji, warsztaty we współpracy między innymi z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, debata ekspercka, czy debata oksfordzka, której uczestnikami będą studenci. Forum zostało objęte patronatem przez instytucje zajmujące się pokrewnymi dziedzinami wiedzy.

Rekrutacja jak i dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej i na stronie facebook'owej: http://www.afej.agh.edu.pl/
https://www.facebook.com/afej.agh/

Serdecznie zapraszamy do udziału!