Konferencje, seminaria

Konferencja Mądralin 2015

W imieniu organizatora Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (PTN) i Francuskiego Stowarzyszenia Energii Jądrowej (SFEN) serdecznie zapraszamy do udziału w :

KONFERENCJA MADRALIN-2015
WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROWNI JADROWEJ W POLSCE

24-25 listopada 2015, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, sala „Pod Kopułą”
(wejście od ul. Wspólnej, na tyłach gmachu Ministerstwa przy Placu Trzech Krzyży)


Celem konferencji jest przedstawienie wybranych aspektów bezpiecznego projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce, tak jak są one postrzegane w 2015 r. Konferencja nawiązuje do trzech poprzednich spotkań z cyklu "Mądralin", które odbyły się w 2000, 2011 i 2013 roku. Tym razem organizowana jest ona wspólnie z Francuskim Stowarzyszeniem Energii Jądrowej (SFEN), które przedstawi aktualną sytuację energetyki jądrowej we Francji z pozycji organizacji pozarządowej.

W dniu 30 października zakończono przyjmowanie zgłoszeń referatów i posterów, otrzymane streszczenia przedstawiono Komitetowi Programowemu, który dokonał wyboru prezentacji w sesji "Nauka dla EJ w Polsce" w przypadku gdy autorzy wcześniej nie zdecydowali o prezentacji w sesji posterowej.

Szczegółowy program podany jest poniżej, a jednocześnie osobna informacja jest wysyłana do autorów drogą mailową.

Każdy z uczestników otrzyma wydrukowane streszczenia wszystkich wystąpień, które dotarły do organizatorów w przewidzianym terminie.

W czasie konferencji zapewniamy tłumaczenie wystąpienia autorów zagranicznych na język polski.

Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo, w razie konieczności, dokonania niezbędnych zmian w programie, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.ptn.nuclear.pl.

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień: 24 listopada 2015 r. (wtorek)

9.00 - 10.00 Rejestracja i kawa powitalna

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji
- Prezes PTN - Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
- Prezes SFEN - Christophe Béhar
- Przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN - prof. Janusz Lewandowski*)

11:15 - 13:00 Sesja plenarna (cz.I)
10:20-10:40 - Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - Zbigniew Kubacki (Ministerstwo Gospodarki, DEJ)
10:45-11:05 - Program CEA współpracy z instytucjami w Polsce, Christophe Béhar, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Francuski Komisariat Energii Jądrowej (CEA) (*)
11:10-11:30 - Rola Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej - Janusz Włodarski (Państwowa Agencja Atomistyki)
11:35-11:55 - Stan przygotowania i realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - Jacek Cichosz (PGE EJ1)
12:00:12:20 - Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - strategiczny projekt badawczy - dr Małgorzata świderska (NCBR)
12:25-12:45 - Projekty badawcze i programy rozwoju kadry naukowo-badawczej dla energetyki jądrowej w kraju - dr Andrzej Kurkiewicz (Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch

14:00 - 15:00 Sesja plenarna (cz.II)

14.00-14.20 - Energetyka jądrowa dla zmian klimatu: kontrola emisji dwutlenku węgla - Valerie Faudon (SFEN)
14.20-14.40 - Aspekty bezpieczeństwa w trakcie budowy i działania nowych reaktorów EPR we Francji i Finlandii - korzyści płynące z doświadczeń - M. Debes (EDF/AREVA)
14.40-15.00 - Referat AREVA *)

15:00 - 16:00 Panel dyskusyjny: Przygotowania organizacji wsparcia technicznego (TSO) - prowadzenie prof. Andrzej Chmielewski (IChTJ)i przedstawiciel IRSN
- Przygotowania do budowy organizacji wsparcia technicznego dla energetyki jądrowej w Polsce
- Organizacja i działania TSO we Francji - Marc-Gerard Albert, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej, IRSN
Uczestnik: Daniel Nyisztor (Hungarian Atomic Energy Authority) *)

16:00 - 16:20 Przerwa kawowa

16.20 - 17.50 Nauka dla EJ w Polsce - (cz. I) (podano tylko nazwiska osób prezentujących)

16.20-16.30 - Krzysztof Derewnicki: Budowa nowych elektrowni jądrowych - planowanie likwidacji
16.35-16.45 - Monika Adamczyk: Bezpieczeństwo komputerowe w obiektach nuklearnych
16.50-17.00 - Katarzyna Iwińska i in. - Budowa platformy dla wzmocnienia badań społecznych związanych z energetyką jądrową w Europie środkowo-wschodniej
17:05-17.15 - Agnieszka Boettcher i in.: Charakterystyki procesu recyklingu wypalonego paliwa jądrowego w reaktorach na neutronach prędkich
17.20-17.30 - Konrad Czerski i in.: DFR - nowa koncepcja wysokowydajnego szybkiego reaktora jądrowego
17.35-17.45 - Stefan Taczanowski: Synergia: energia jądrowa - węgiel dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

17:50 - 18:50 Sesja plakatowa

19:00 Wspólna kolacja

Drugi dzień: 25 listopada 2015 r. (środa)

9:00 - 10:00 Panel dyskusyjny: współpraca naukowa Polski i Francji prowadzenie prof. Grzegorz Wrochna (NCBJ) i Yves Fajans (CEA)
- Polsko-francuska współpraca naukowa dla wsparcia rozwoju energetyki jądrowej - Yves Fajans, Dyrektor I2EN (International Institute of Nuclear Energy)
Uczestnicy: Łukasz Steczek (IChTJ), Piotr Mazgaj (ITC PW), Eleonora Skrzypek (NCBJ), Cyprian Mieszczyński (NCBJ)

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa

10:30 - 13:00 Nauka dla EJ w Polsce - (cz. II)
10.30-10.40 - Ernest Staroń: Wykorzystanie kodów obliczeniowych do analiz bezpieczeństwa-obiektów jądrowych
10.45-10.55 - Piotr Darnowski i in.: Analizy ciężkich awarii reaktorów jądrowych w projekcie SARWUT
11.00-11.10 - Piotr Mazgaj i in.: Analizy cieplno-przepływowe podczas awarii w reaktorach jądrowych w projekcie SARWUT. Wybrane zagadnienia z fizyki rdzenia reaktora jądrowego i analiz niepewności
11.15-11.25 - Krzysztof Fornalski i in.: Modelowanie wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie
11.30-11.40 - Paweł Krajewski i in.: Przegląd górnych wyników systemu "SPREY" wspierania perspektywicznych wymagań rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
11.45-11.55 - Zbigniew Zimek i in.: Możliwości i ograniczenia urządzeń i strategii stosowanych przy usuwaniu wodoru uwalnianego w trakcie awarii reaktora
12.00-12.10 - Alicja Drelinkiewicz: Pasywne autokatalityczne rekombinatory wodoru: idea, wady i zalety
12.15-12.25 - Antoni Rożeń: Wpływ geometrii pasywnego autokatalitycznego rekombinatora wodoru o budowie płytowej na szybkość usuwania wodoru

13:00 - 14:00 Przerwa na lunch

14:00 - 15:30 Panel dyskusyjny: Polski przemysł dla energetyki jądrowej - prowadzenie Adam Rozwadowski
Uczestnicy: Andrzej Sidło (Ministerstwo Gospodarki), prof. Roman Domański (Politechnika Warszawska), Marek Juszkiewicz (PGE EJ1), Jacek Faltynowicz (Elektrobudowa - Katowice) *)

15:30 - 16:00 Podsumowanie konferencji
(*) wymaga potwierdzenia

Kontakt z organizatorami:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
tel.: 22 504 1384, 22 504 1288 lub 22 504 1112, fax.: 22 504 1313
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, madralin2015@ichtj.waw.pl