Konferencje, seminaria

III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna

W imieniu organizatora, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji, serdecznie zapraszamy do udziału w:


III edycji Międzynarodowej Konferencji Radiofarmaceutycznej
28-29 maja 2015, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu chorób cywilizacyjnych, a w szczególnośści chorób nowotworowych. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, organizowana po raz trzeci konferencja skupiać się będzie nad problemem wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz potrzebie upowszechniania metod diagnostycznych wśród lekarzy.

Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące diagnostyki i terapii chorób nowotworowych z zastosowaniem radiofarmaceutyków. W programie między innymi:
  • Sesja I - Postępy radiofarmacji i medycyny nuklearnej,
  • Sesja II - Izotopowa diagnostyka i terapia onkologiczna,
  • Sesja III - Kierunki poszukiwania nowych radiofarmaceutyków.
Szczegółowy Program - III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna

Zapraszamy do udziału.

Biuro Konferencji:
Paweł Podciechowski
tel. 669 610 047
e-mail: pawel.podciechowski@interservis.pl