Konferencje, seminaria

Międzynarodowa konferencja "Energetyka jądrowa - inwestor, technologia, finansowanie"

W imieniu organizatora MASTER INSTITUTE zapraszamy Państwa do udziału w:Międzynarodowej konferencji
ENERGETYKA JADROWA - INWESTOR, TECHNOLOGIA, FINANSOWANIE

12 czerwca 2014, Warszawa, Hotel GOLDEN TULIP

Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mamy nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości z kraju i zagranicy, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji.

Najważniejsze zagadnienia:
  • Program Polskiej Energetyki Jądrowej
  • Inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej
  • Rola i zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie PEJ
  • Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
  • Uzasadnienie ekonomiczne wdrożenia budowy energetyki jądrowej
  • Możliwości finansowania
  • Sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi
  • Analiza porównawcza kosztów wytworzenia energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii
  • Wyniki analiz sieciowych dot. możliwości przyłączenia do sieci elektrowni jądrowych
  • Regulacje prawne

INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
Anna Janiga
Telefon: +48 22 188 10 71, mobile: +48 604 050 480
e-mail: ajaniga@master-institute.pl, http://www.master-institute.pl