Konferencje, seminaria

Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej

Po długiej niepewności co do przyszłości energetyki jądrowej w Polsce od końca stycznia br. wreszcie można uznać za prawdopodobne, iż mniej więcej za jedenaście lat żarówki nad naszymi głowami będą świecić także dzięki energii z atomu. Rząd bowiem przyjął, na posiedzeniu 28 stycznia, Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Wszyscy zainteresowani mają dziś nadzieję, iż w tej sprawie zaczyna się zatem czas konkretów. My także. Dlatego w dniu 14 kwietnia 2014 r. powermeetings.eu we współpracy z Warsaw Voice organizuje w Warszawie drugą edycjęMiędzynarodowego Forum Energetyki Jądrowej

Forum Energetyki Jądrowej przygotowujemy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przedstawicielami konsorcjum inwestycyjnego, na czele którego stoi PGE. Deklarujemy, jak zwykle, współpracę z wszystkimi innymi instytucjami i podmiotami, w tym międzynarodowymi, które są zainteresowane procesem realizacji PPEJ.

Przyjęty 28 stycznia przez rząd program stanowił warunek konieczny do podjęcia prac przez konsorcjum inwestycyjne. Jak na konferencji prasowej w tej sprawie powiedziała Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rada Ministrów uchwaliła kompleksowy katalog działań dla rozwoju energetyki jądrowej, który nie tylko ustala cele, ale i ścieżki dojścia, stanowiąc mapę drogową budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych w Polsce. Nowy program, określa m.in. harmonogram wybudowania dwóch elektrowni jądrowych oraz przygotowania pod te inwestycje infrastruktury regulacyjnej i organizacyjnej. W dokumencie zostały ustalone role oraz zakres odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie Programu, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Program zawiera również: uzasadnienie ekonomiczne wdrażania budowy energetyki jądrowej w Polsce i możliwości jego finansowania oraz sposoby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi". Są zatem wreszcie podstawy, aby zabrać się do pracy.

Obecnie gros naszej energii, bo co najmniej 85%, pochodzi z węgla, kamiennego i brunatnego. Jak wiadomo, to paliwo nie cieszy się dobrą sławą. Nowe technologie energetycznego przerobu węgla co prawda obiecują znaczną poprawę tego wizerunku, jednak zobowiązania już są i udział węgla w bilansie energetycznym Polski ma szybko spadać. Będzie to możliwe miedzy innymi dzięki energetyce jądrowej, która w 2030 roku będzie miała już 11-procentowy udział w mocach wytwórczych. Ich strukturę poprawią także, według ekspertów, odnawialne źródła energii (OZE), które w tym samym czasie powinny w Polsce zapewnić 24% mocy. I choć nadal dominować będzie węgiel, to jego udział ulegnie przecież radykalnej redukcji (do 51%).

Rządowe plany, zawarte w PPEJ, a także przewidywania ekspertów, przypisują energetyce jądrowej kluczową rolę w zapewnieniu energetycznej niezawisłości Polski. Tymczasem jednak wiele kwestii, warunkujących realizację PPEJ jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Uczestnicy trudnego procesu dochodzenia do jądrowej energetyki w Polsce muszą pochylić się nie tylko nad sprawami takiej wagi, jak wybór technologii i tym samym - międzynarodowych partnerów projektu czy kwestie dostępności finansowania o gigantycznej przecież skali. Do rozwiązania pozostają także rebusy społeczne, partyjno-polityczne i dyplomatyczne.

Najważniejsze jednak dla powodzenia projektu jest poparcie społeczne, uwarunkowane dalszymi działaniami edukacyjnymi, które wymagają i środków, i czasu. Ale przede wszystkim wymagają konsekwencji w działaniu; tak w skali kraju, jak i w skali społeczności lokalnej w rejonie, który ostatecznie zostanie wybrany pod jądrową inwestycję.

Liczymy, iż drugie Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej, tak jak pierwsza jego edycja (patrz link), po pierwsze, przyczyni do polepszenia stanu wiedzy branży i wszystkich zainteresowanych procesem realizacji PPEJ, po drugie, wpłynie na dalszą poprawę klimatu społecznego wokół energetyki jądrowej w Polsce, po trzecie, między innymi dzięki udziałowi w konferencji gości międzynarodowych, a także dzięki wynikającym ze spotkania publikacjom, pozwoli na lepsze zrozumienie polskich priorytetów rozwoju energetycznego wśród bliższych i dalszych sąsiadów Polski.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Kozłowska
Project Manager

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
fax: +48 22 672 95 89
e-mail: Agnieszka.Kozlowska@powermeetings.eu
http://www.powermeetings.eu