Konferencje, seminaria

1st International Nuclear Energy Congress

W imieniu organizatorów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych oraz Oregon State University zapraszamy na:

1st International Nuclear Energy Congress
23-24 maja 2011, Warszawa

Projekt jest kontynuacją idei tworzenia możliwości wymiany doświadczeń, prezentacji nowatorskich rozwiązań oraz dzielenia się wizją rozwoju energetyki jądrowej w kraju oraz zagranicą. Pierwsze spotkanie odbyło się w ramach Seminarium „Energetyka Jądrowa - Bezpieczeństwo a Zasoby Ludzkie", które zorganizowane zostało przez Ministerstwo Gospodarki oraz Politechnikę Warszawską 27 maja 2010 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Celem tegorocznej konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej oraz internacjonalnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu energetyki jądrowej pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczymi a przemysłem w konfrontacji ze stanowiskiem władz państwowych. Zamierzeniem organizatorów jest zaproszenie światowej sławy naukowców, noblistów za pośrednictwem Fundacji Fulbright. Osoby te otrzymają tytuł członka komitetu honorowego konferencji. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli świata naukowego, a także do przedstawicieli władz państwa oraz praktyków różnych dziedzin biznesu zajmujących się wdrażaniem technologii jądrowych.

Tematyka Kongresu:
  • Projektowanie układów elektrowni jądrowych
  • Reaktory badawcze, osłona prze promieniowaniem
  • Ochrona radiologiczna
  • Medycyna nuklearna
  • Symulacje transportu neutronów
  • Symulacje rozprzestrzeniania się aerozoli
  • Symulacje i kalkulacje cyklu paliwowego
  • Kalkulacje cieplno-przepływowe, przepływ dwufazowy
  • Wymienniki ciepła dużych mocy
Szczegółowe informacje na stronie organizatora: http://www.nuclear.itc.pw.edu.pl.

Zapraszamy