Konferencje, seminaria

Energetyka jądrowa w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

Raktor Politechniki Poznańskiej zaprasza na seminarium


Energetyka jądrowa w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

które odbędzie się w dniu 24 marca 2011 roku, czwartek, w godz. 10.00 - 14.30 w sali konferencyjnej CWK (dawne Centrum Polsko-Niemieckie), przy ul. Jana Pawła II 28 w Poznaniu.

Program:

10.00 Adam HAMROL, Rektor PP - Otwarcie Seminarium
10.10 Leszek WOJTASIAK, V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Działania Samorządu Wlkp. w związku z możliwą lokalizacją EJ w Wielkopolsce
10.30 Mirosław LEWIŃSKI, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki - Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej
11.00 Adam ROZWADOWSKI, Areva-Polska - Francuska elektrownia jądrowa z reaktorem EPR - EJ III generacji
11.45 Zbigniew WIEGNER (Warbud) - Budowa elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii
12.30 Dyskusja
13.00 Przerwa kawowa
13.30 Wiesław GORąCZKO, Wydział Technologii Chemicznej PP - Sprawozdanie z II etapu szkolenia polskich edukatorów EJ we Francji
14.00 Konrad SKOWRONEK, Wydział Elektryczny PP - Kształcenie w zakresie EJ w Politechnice Poznańskiej
14.15 Janusz WOJTKOWIAK, Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska PP - Udział Politechniki Poznańskiej w rządowym programie wdrażania EJ w Polsce
14.30 Zakończenie seminarium

Zapraszamy