Konferencje, seminaria

II Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej NUCLEAR POWER POLAND - PERSPEKTYWY DLA BIZNESU

W imieniu organizatora Top Consulting Conferences & Trainings S.A. zapraszamy na

II Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej
NUCLEAR POWER POLAND - PERSPEKTYWY DLA BIZNESU

22-23 listopada 2010 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

Inauguracyjna edycja Międzynarodowego Forum Energetyki Jądrowej Nuclear Power Poland 2010 odbyła się 18-19 maja 2010 r. w Warszawie i okazała się ogromnym sukcesem. Znakomici prelegenci reprezentujący najważniejszych graczy w dziedzinie polskiej energetyki jądrowej przyciągnęli bardzo duże zainteresowanie firm, instytucji publicznych, uczelni wyższych, instytutów badawczych (patronami merytorycznymi były: Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Instytut Problemów Jądrowych, SEREN Polska i Instytut Energii Atomowej POLATOM), jak również mediów (konferencję relacjonowało 27 patronów medialnych, w tym Gazeta Wyborcza, TVP Polonia, Polska Agencja Prasowa).

Prelegentami Nuclear Power Poland 2010 byli:
 • Marc Ponchet - wicedyrektor Agence France Nucleaire International,
 • Marcin Ciepliński - prezes PGE Energia Jądrowa,
 • Michel Debes - EDF,
 • Gerald Head - GE-Hitachi Nuclear Energy,
 • Michael E. Kirst - Westinghouse,
 • Peter Berben - GDF Suez,
 • Bogdan Pilch - wiceprezes zarządu GDF Suez Polska Energia,
 • Mika Pohjonen - Pöyry,
 • Derek Taylor - b. doradca Komisji Europejskiej ds. energetyki,
 • Andrzej Chwas - Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Jądrowej,
 • Andrzej Strupczewski - Instytut Energii Atomowej POLATOM,
 • Marcin Purta - młodszy partner, McKinsey & Company,
 • Zbigniew Zimek - prezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego,
 • Wacław Gudowski - Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki (ISTC) w Moskwie,
 • Daniel Kopania - Clifford Chance,
 • Zbigniew Bachman - prezes zarządu Fundacji Wszechnicy Budowlanej,
 • Zbigniew Wiegner - Warbud, Vinci Construction,
 • Mariusz P. Dąbrowski - kierownik Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej, Województwo Zachodniopomorskie,
 • Xavier de Rollat - Société Générale,
 • David Whitmore - Atkins Global
Również podczas II edycji Międzynarodowego Forum Energetyki Jądrowej NUCLEAR POWER POLAND - PERSPEKTYWY DLA BIZNESU gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli podmiotów zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej w Polsce:
 • Rząd RP
 • Rządy państw zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej w Polsce
 • Samorządy, które zgłosiły propozycje lokalizacji elektrowni jądrowej
 • Parlament RP, Parlament Europejski, Komisja Europejska
 • Inwestor, potencjalni współinwestorzy, potencjalni operatorzy
 • Krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się energetyką jądrową
 • Instytuty badawcze, uczelnie wyższe
 • Firmy budowlane
 • Firmy doradcze
 • Banki
 • Organizacje pozarządowe
 • Media
Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w wydarzeniu.

Partnerzy: Exelon Nuclear Partners, Clifford Chance

Patroni Instytucjonalni: Instytut Problemów Jądrowych, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuclearnej SEREN POLSKA

Patroni medialni: Elektrownia jądrowa, Polish Market, Gartija.pl, inwestycje.pl, ogrzewnictwo.pl, PMR, nuclear.pl, GOwarsaw.eu, Forum Samorządowe, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Techniczny.

Organizator:
Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
Ul. Marszałkowska 58, lok. 56
00-545 Warszawa
tel.: + 48 (22) 460 51 26
e-mail: psliwinski@tcct.pl; m.czech@tcct.pl
www.tcct.pl

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.