Konferencje, seminaria

Trzecia Szkoła Energetyki Jądrowej

W dniach 20-22 października 2010 roku Instytut Energii Atomowej POLATOM organizuje w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego trzecią edycję Szkoły Energetyki Jądrowej.

Celem Szkoły będzie dostarczenie słuchaczom rzetelnej informacji o jądrowych źródłach energii, o aspektach bezpieczeństwa jądrowego, ekonomiki i roli energetyki jądrowej w zapewnieniu ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Trzydniowa konferencja będzie poświęcona także ekologicznym skutkom wytwarzania energii z różnych źródeł, w tym z odnawialnych źródeł energii (OZE), nowym konstrukcjom reaktorów energetycznych, wykorzystaniu energii jądrowej do zasilania procesów technologicznych, dawnym awariom reaktorowym i bezpieczeństwie jądrowym reaktorów III generacji, gospodarce odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem oraz możliwościom uczestnictwa polskiego przemysłu w budowie energetyki jądrowej.

Szkoła, w której wykłady będą przygotowane przez wybitnych specjalistów w wymienionych wyżej dziedzinach, jest przeznaczona dla pracowników energetyki i administracji, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a także dla nauczycieli szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. Wykłady wybitnych autorytetów, w tym także członków Komitetu Energetyki PAN, zajmujących się zarówno energetyką jądrową jak i odnawialnymi źródłami energii, pozwolą wyjaśnić, czy OZE i energia nuklearna mają być traktowane jako wykluczające się nawzajem, czy też przeciwnie, jako współpracujące ze sobą.

Wiadomo, że mimo pozytywnego stanowiska inżynierów i organizacji technicznych w Polsce, rządów ogromnej większości krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Parlamentu Europejskiego i Komitetów ONZ, istnieje w naszym społeczeństwie szereg wątpliwości co do potrzeby, bezpieczeństwa i opłacalności energetyki jądrowej. Dlatego do tej dyskusji zapraszamy także przeciwników energetyki jądrowej.

Dyskusje panelowe z zaproszonymi przedstawicielami organizacji ekologicznych przeciwnych energetyce jądrowej oraz popierających energetykę jądrową, będą odbywały się każdego dnia Szkoły. Ten cykl dyskusji będzie stanowił kontynuację tradycji zapraszania przedstawicieli środowisk antynuklearnych do wspólnego stołu, podtrzymywanej systematycznie przez Instytut Energii Atomowej POLATOM od wielu lat.

Rejestracja już trwa!
Szczegółowe informacje: www.szkola-ej.pl

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
SALA FGH
20-22 października 2010 roku w godzinach 9:00-18:00