Konferencje, seminaria

Konferencja Międzynarodowa "Energetyka jądrowa, Technologie, Inwestycje"

ENERGETYKA JˇDROWA. TECHNOLOGIE, INWESTYCJE

Konferencja Międzynarodowa

23-24 września 2010, Warszawa, Hotel Marriott


Rok 2009 okazał się ważnym dla podjęcia kroków zmierzających ku rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce. Kluczowe etapy rozwoju energetyki jądrowej zostały wyszczególnione w "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku". Najważniejsze z nich to ustanowienie stosownych ram prawnych i przepisów, utworzenie dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej niezbędnej najpierw w fazie realizacji projektu, a następnie do zapewnienia eksploatacji elektrowni.

Z uwagi na fakt, że zdecydowano już o wyborze miejsca pierwszej inwestycji w siłownię jądrową w Polsce (16 marca 2010 r.) oraz, według dokumentacji Ministerstwa Gospodarki, do końca 2010 r. Rada Ministrów RP powinna przygotować i przyjąć dokument przesądzający o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce, kluczowymi stają się pytania o sprawdzone technologie, które będą wdrożone w budowaniu i rozwijaniu polskiej energetyki jądrowej.

Rozwój energetyki jądrowej jest elementem rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki jądrowej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za ideę. Mam nadzieję na wymianę doświadczeń, ciekawe dyskusje i wystąpienia naszych znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji.
W imieniu Most Wanted! Conferences mam nadzieję powitać Państwa na tym wyjątkowym spotkaniu,

Wojciech Chromik
Prezes Zarządu
Most Wanted! Conferences


DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:
• Rząd RP
• Rządy Państw zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej w Polsce
• Parlament RP, Parlament Europejski, Komisja Europejska
• Samorządy, które zgłosiły propozycję lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej
• Firmy energetyczne
• Operatorów elektrowni atomowych
• Poddostawców rozwiązań dla energetyki
• Fundusze inwestycyjne
• Dostawców rozwiązań IT
• Instytuty badawcze
• Banki
• Firmy doradcze
• Organizacje pozarządowe

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Energetyka jądrowa szansą na rozwój Polski. Założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Jakie zmiany w przeciągu ostatniego pól roku?
• Zalety reaktora APR 1400 na tle innych reaktorów III generacji
• Doświadczenie Rosyjskiej Organizacji w tworzeniu inżynierii i infrastruktury jądrowej
• Interdyscyplinarne oceny obecnych i przyszłych dostaw energii elektrycznej, technologie
• Nowe budownictwo atomowe- użyteczny punkt widzenia?
• Doświadczenia Energetyki Jądrowej Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia
• Program polskiej Energetyki Jądrowej a PGE
• Przeszkody w rozwoju energetyki jądrowej
• Działania rządu w obszarze energetyki jądrowej
• - Projekt programu jądrowego, umożliwiającego budowę pierwszych w Polsce elektrowni jądrowych
• Zachodniopomorskie regionem lokalizacji elektrowni jądrowych
• Czy energetyka jądrowa jest potrzebna w bilansie energetycznym Polski, aspekty ekonomiczne
• Aspekty prawne – ramy legislacyjne dla polskiej energetyki jądrowej
• Składowanie odpadów – DYSKUSJA PANELOWA
• Wykorzystanie doświadczeń w stosowaniu nadzoru reaktorów badawczych do Elektrowni Jądrowej w Polsce
• Technologie, które będą wdrożone w budowaniu i rozwijaniu polskiej energetyki jądrowej
• Elektrociepłownie jądrowe dla Warszawy, czyli jak ogrzać i oczyścić Miasto Stołeczne
• Uran w Polsce - historia wydobycia i plany na przyszłość
• Energetyka Jądrowa szansą dla polskiego przemysłu. Wybrane zagadnienia
• Energetyka Jądrowa szansą dla polskiego przemysłu – CASE STUDY


ZAPROSZENI PRELEGENCI:
 Zbigniew Bachman, Prezes Zarządu, Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Europolbudatom - Klaster
• Jacek Baurski, Sekretarz Komitetu Energetyki Jądrowej SEP
• Peter Berben, Wicedyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej, Grupa GDF SUEZ , Belgia
• Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
• Vladimir Cerny, Dyrektor ds. strategii i rozwoju, CEZ Polska*
• mec. Tomasz Chmal, kancelaria prawna White&Case
• Marcin Ciepliński, Prezes Zarządu, Polska Grupa Energetyczna*
• dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Województwie Zachodniopomorskim
• dr inż. Mirosław Duda, Doradca Zarządu, Agencja Rynku Energii, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej
 Prof. Wacław Gudowski, Zastępca Dyrektora, Międzynarodowe Centrum Nauki i Technologii (ISTC)  w Moskwie
• dr inż. Stefan Hirschberg, Kierownik Oddziału analiz systemów energetycznych, Paul Scherrer Institute, Szwajcaria
• Maciej Jeziorski, Associate, Advisory Corporate Finance, KPMG Advisory*
• mgr inż Władysław Kiełbasa, Elektrownia Atomowa w Żarnowcu
• Aleksander Kukszinow, Atomstrojeksport
• Łukasz Kuźniarski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
• Mirosław Lewiński, Departament Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki*
• dr inż. Andrzej Mikulski, Doradca Prezesa, Państwowa Agencja Atomistyki
• prof. Jerzy Narbutt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
• Adam Ostrowski, Prezes Zarządu, AZ Projekt Sp. Z o.o. Warszawa
• Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska
• dr hab. Ludwik Pieńkowski, Wicedyrektor, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
• Bogdan Pilch, Polska, Electrabel Polska,Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
• Władimir Ponomariew, Zastępca Dyrektora, Instytut Problemów Bezpiecznego Rozwoju Energetyki Atomowej, Rosyjska Akademia Nauk
• dr inż. Krzysztof Rzymkowski, Sekretarz Generalny, SEREN Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
• doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w Instytucie Energii Atomowej Świerk
• Piotr Syryczyński, Główny Konsultant Ochrony Środowiska, WS ATKINS
• Dr Henryk Torbicki, Elektrownia Atomowa w Żarnowcu
 Hanna Trojanowska, Ministerstwo Gospodarki*
• mgr inż. Zbigniew Wiegner, były kierownik budowy Elektrowni Atomowej w Finlandii OL-3, WARBUD SA (Vinci)
• Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego*
• Dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Przedstawiciele:
• KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
• AREVA
• Zakład Techniczno-Budowlany "Polbau" Sp. z o.o., Opole
• Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.
• Urządzenia I Montaże Przemysłowe Format. Sp. z o. o.
• Elektrobudowa SA, Katowice

SPONSOR:

PATRONI MERYTORCZNI:

 

 

 

PATRONI MEDIALNI: