Konferencje, seminaria

Wycieczka do reaktora MARIA w ramach XIV Festiwalu Nauki w Warszawie

Instytut Energii Atomowej POLATOM uważa za niezbędne prowadzenie otwartej dyskusji na tematy związane z energetyką jądrową na wszelkich spotkaniach organizowanych za lub przeciw EJ. Dlatego w ramach XIV Festiwalu Nauki w Warszawie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 3-godzinną wycieczkę do reaktora jądrowego MARIA w Świerku pod Warszawą. Program wizyty w Ośrodku przewiduje:

1. Wykład "Energetyka jądrowa i promieniotwórczość". W trakcie wykładu omówione zostaną kwestie dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości oraz wpływem promieniowania jonizującego na środowisko i ludzi.
2. Zwiedzanie unikatowego Laboratorium Badań Materiałowych.
3. Zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora badawczego MARIA.

Wycieczka odbędzie się w dwóch terminach: 22 oraz 23 września (po dwa autokary każdego dnia!). Każdego dnia harmonogram zwiedzania jest identyczny.

Bezpłatne, specjalnie oznakowane autokary odjadą spod Muzeum Techniki w PKiN: - pierwszy o godz. 8:30 (podstawiony zostanie ok. godz. 8:00), - drugi o godz. 9:00 (podstawiony zostanie ok. godz. 8:30).

Planowy przyjazd do Ośrodka Jądrowego Świerk: - pierwszy autokar - godz. 9:30, - drugi autokar: 10:00.

Uwaga: ograniczony limit miejsc - każdy autokar zmieści tylko 54 osoby! Decyduje kolejność zgłaszania się u kierowcy autobusu (nie przewidujemy wcześniejszej rezerwacji miejsc!). Ze względu na regulamin pracy, reaktor zwiedzać mogą osoby od 15 roku życia!

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBą DOWODU OSOBISTEGO LUB LEGITYMACJI STUDENCKIEJ/ UCZNIOWSKIEJ LUB INNEGO DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM.

Zapraszamy!