Konferencje, seminaria

Forum Energetyki Jądrowej "NUCLEAR POWER POLAND 2010" Konferencja międzynarodowa

Forum Energetyki Jądrowej

NUCLEAR POWER POLAND 2010

Konferencja międzynarodowa

27-28 kwietnia 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów zainteresowanych tematem energetyki jądrowej, szczególnie w kontekście budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce:
 • Rząd RP,
 • Rządy państw zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej w Polsce,
 • Samorządy, które zgłosiły propozycje lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej,
 • Parlament RP, Parlament Europejski, Komisja Europejska,
 • Inwestor: Polska Grupa Energetyczna SA,
 • Potencjalni współinwestorzy (uczestnicy konsorcjum),
 • Potencjalni operatorzy,
 • Producenci reaktorów atomowych i innych podzespołów elektrowni atomowych,
 • Polskie firmy uczestniczące w budowie elektrowni jądrowych za granicą,
 • Krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się energetyką jądrową,
 • Instytuty badawcze,
 • Banki,
 • Firmy doradcze,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Media.
W 2009 r. Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę w sprawie działań podejmowanych na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, na mocy której w Polsce mają powstać co najmniej dwie elektrownie atomowe po 3000 MWe, a jedna z nich ma zostać oddana do użytku najpóźniej w 2020 r. Inwestor - Polska Grupa Energetyczna (PGE) - będzie mieć 51 proc. udziałów w projekcie - pozostałą część będą kontrolować partnerzy z konsorcjum. Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej w Polsce zakłada przyjęcie ram prawnych w 2010 r., wybór lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni w latach 2011-13, wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwoleń w latach 2014-15, zaś sama budowa zakończy się w roku 2020.

Plany powrotu do energetyki jądrowej w Polsce wpisują się w globalny renesans energii atomowej zarówno w państwach OECD, jak i w krajach rozwijających się. Szybki rozwój tej gałęzi energetyki widoczny jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Rosji, Korei Płd., Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz w krajach naszego regionu: w Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie.

Nuclear Power Poland 2010 to forum skupiające przedstawicieli wszystkich najważniejszych podmiotów, które zadecydują o kształcie polskiej energetyki jądrowej, w tym instytucji publicznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, spółek energetycznych i innych firm związanych z sektorem energetyki, szczególnie tych zainteresowanych udziałem w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - inwestorów, operatorów, dostawców know-how i producentów podzespołów wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
 • Globalny wzrost zainteresowania energetyką jądrową,
 • Rola energetyki jądrowej w Unii Europejskiej,
 • Energetyka atomowa w agendach instytucji publicznych w Polsce,
 • Rola inwestora (Polskiej Grupy Energetycznej, PGE) w rozwoju energetyki atomowej w Polsce,
 • Doświadczenia EDF w zrównoważonej produkcji energii i międzynarodowe perspektywy rozwoju,
 • Reaktory generacji III+,
 • O co spieramy się w ocenach ekonomicznych energetyki jądrowej?
 • Finansowanie,
 • Aspekty prawne - ramy legislacyjne dla polskiej energetyki jądrowej,
 • Kadry dla energetyki jądrowej,
 • Wpływ elektrowni atomowej na środowisko naturalne,
 • Wsparcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
 • Akceptacja społeczna dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce,
 • Potencjalni inwestorzy, doświadczenia międzynarodowe, dobre praktyki,
PRELEGENCI:
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki
Daniel Kopania, Clifford Chance
Stanisław Wajda, Clifford Chance
Luis Echávarri, Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej (NEA) OECD
doc. dr inż. Andrzej Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
Derek Taylor, były doradca Komisji Europejskiej ds. energetyki
Marcin Ciepliński, Prezes PGE Energia Jądrowa
Holger Tietze-Jaensch, PhD - Forschungszentrum Julich (Niemcy), Instytut Badań Energetycznych (Institute of Energy Research), Departament Badań nad Bezpieczeństwem i Technologią Reaktorów
Michel Debes, Electricité de France
Jean-Noël Poirier, Dyrektor Departamentu Stosunków Zewnętrznych, AREVA
Pal Vincze, Dyrektor Sekcji Inżynierii Nuklearnej, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Partner: Clifford Chance

Patroni: Polskie Towarzystwo Nukleoniczne/Polish Nuclear Society, Instytut Problemów Jądrowych

Patroni medialni:
nuclear.pl, Przemysł i Środowisko, Polish Market, PMR, Ekologia i Technika, Biznes i Ekologia, BANK, GOwarsaw.eu, Europaproperty, Ogrzewnictwo.pl.

Organizator:
Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
Ul. Marszałkowska 58, lok. 56
00-545 Warszawa
www.tcct.pl

w sprawie sponsoringu:
tel.: + 48 (22) 460 51 36

w sprawie uczestnictwa:
tel.: + 48 (22) 460 51 26
psliwinski@tcct.pl; mmotyka@tcct.pl

w sprawie współpracy medialnej:
tel.: + 48 (22) 460 51 39