Ochrona radiologiczna

Znaki ostrzegawcze stosowane w ochronie radiologicznej

Nowy symbol ostrzegający przed promieniowaniem jonizującym


Symbol promieniowania jonizującego


Znaki ostrzegawcze do oznakowania stref zagrożeniaTablice informacyjne (wymiary znaków podano w [mm])

Znak ostrzegawczy do oznakowania pojazdów przewożących źródła promieniotwórcze (wymiary znaku podano w [mm])


Znaki ostrzegawcze do oznakowania przesyłek ze źródłami promieniotwórczymi (wymiary znaków podano w [mm])
Źródła: Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego w Państwowej Agencji Atomistyki