Serwis informacyjny

ČEZ złożył wniosek o zezwolenie na budowę dwóch nowych bloków w EJ Dukovany

Data dodania: czwartek, 26 marca 2020, autor: nuclear.pl

W dniu wczorajszym czeski koncern energetyczny ČEZ złożył w urzędzie dozoru jądrowego (SUJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost) wniosek o wydanie zgody na budowę nowych bloków w Elektrowni Jądrowej Dukovany. Tym samym, po pięciu latach przygotowań, osiągnięto gotowość do procesu licencjonowania zgodnie z ustawą o energii jądrowej.

Elektrownia jądrowa Dukovany, Czechy
Elektrownia jądrowa Dukovany, Czechy

W związku z tym krokiem ČEZ opublikował również obszerną dokumentację dołączoną do wniosku. - Podobnie jak w przypadku każdej oceny wpływu na środowisko, naszym celem w zakresie licencjonowania jest maksymalizacja otwartości i przejrzystości, dlatego też opublikowaliśmy cały wstępny raport bezpieczeństwa, tak aby społeczeństwo mogło swobodnie uzyskać dostęp do kluczowego dokumentu - powiedział Daniel Beneš, przewodniczący Zarząd i dyrektor generalny ČEZ.

Dokumentacja licencyjna ma około 1600 stron. W pracach uczestniczyło ponad 30 ekspertów z CEZ i innych instytucji, w tym Water Research Institute, Uniwersytet Masaryka i ÚJV Řež. Dokumentacja pomocnicza składa się z ponad 200 ekspertyz i analiz. Oprócz obszernego wstępnego raportu bezpieczeństwa istotną częścią aplikacji są programy monitorujące, system zarządzania oraz szereg analiz i koncepcji.

Materiały opisują i oceniają cechy miejsca, badając warunki naturalne, zaopatrzenie w wodę i działalność człowieka w pobliżu elektrowni. Opisano i oceniono również koncepcję projektu, kwestie jakości i wstępny wpływ działań na ludność i środowisko oraz przyszłą likwidację elektrowni.

Sam teren jest jednym z najdokładniej analizowanych obszarów w Czechach. Aby określić warunki gruntowe, eksperci przeprowadzili wiercenia geologiczne w ponad 170 miejscach przyszłego placu budowy o łącznej długości ponad 4 km. W celu monitorowania wód gruntowych wywiercono także trzydzieści studni głębinowych o głębokości do 150 m i łącznej długości prawie 2 km. Przeprowadzono również wiercenia poszukiwawcze w kolejnych 66 lokalizacjach w okolicy. Do przechowywania próbek skał (rdzeni wiertniczych) użyto ponad 1300 pojemników. Wykopano również dwadzieścia geologicznych wykopalisk poszukiwawczych, uzupełnionych o ponad pięćdziesiąt pomiarów na długości ponad 20 kilometrów.

- Fakt, że cztery bloki elektrowni jądrowej działają już w lokalizacji Dukovany, tylko częściowo nam pomógł. Oczywiście zaletą była duża ilość dostępnych danych wejściowych, a my mogliśmy również czerpać z wielu raportów, ustaleń i wyników testów warunków skrajnych. Musieliśmy jednak również przeprowadzić kompleksową analizę wszystkich wymagań czeskiego prawa jądrowego oraz standardów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i wielu innych instytucji. Dla nas kluczową kwestią jest obrona projektu na arenie międzynarodowej - powiedział Petr Závodský, prezes EDU II spółki zależnej ČEZ.

Przedmiotem wniosku jest budowa dwóch bloków jądrowych, wyposażonych w reaktory wodne ciśnieniowe o mocy elektrycznej do 1200 MWe każdy. Procedura pozwala uwzględnić cele energetyczne i klimatyczne Republiki Czeskiej, które są obecnie określane, i dopiero wtedy można podjąć decyzję o budowie jednego lub dwóch bloków energetycznych w przyszłości.

Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego jest uprawniony do przerwania procesu licencyjnego w dowolnym momencie i żądania dodatkowych informacji. ČEZ jest gotowy do współpracy w maksymalnym możliwym stopniu.

Dokumentacja dla wniosku, w tym wstępny raport bezpieczeństwa, jest publicznie dostępna na stronie internetowej CEZ pod adresem www.cez.cz/njz

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze