Serwis informacyjny

Kolejna elektrownia jądrowa z wydłużoną licencją na 80-letni okres eksploatacji

Data dodania: środa, 18 marca 2020, autor: nuclear.pl

Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (US NRC) zatwierdziła wniosek firmy Exelon Generation na dodatkowe 20 lat działalności dla bloków 2 i 3 EJ Peach Bottom, zezwalając tym samym na łączny okres eksploatacji 80 lat. Jest to kolejne przedłużenie licencji udzielone przez amerykański organ nadzoru, po blokach 3 i 4 EJ Turkey Point, dla których decyzje o przedłużeniu zostały wydane w grudniu ubiegłego roku. Tym samym blok 2 EJ Peach Bottom może pracować do 8 sierpnia 2053 roku a blok 3 do 2 lipca 2054 roku.

Elektrownia Jądrowa Peach Bottom, fot Exelon Generation
Elektrownia Jądrowa Peach Bottom, fot Exelon Generation

Exelon złożył wniosek o kolejne wydłużenia licencji dla swoich dwóch elektrowni, które znajdują się w pobliżu miejscowości Delta w Pensylwanii, w lipcu 2018 roku. Firma poinformowała, że poczyniła znaczne inwestycje w nowe urządzenia i technologie w celu zwiększenia mocy wytwórczych elektrowni o około 12%. Wiele głównych komponentów, w tym części wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe turbiny, suszarki parowe, główne generatory i transformatory zostały wymienione lub zmodernizowane.

Uzasadnienie decyzji NRC zostało udokumentowane w końcowym raporcie oceny bezpieczeństwa, opublikowanym w zeszłym miesiącu, oraz w końcowym uzupełniającym oświadczeniu o oddziaływaniu na środowisko opublikowanym w styczniu. Jak poinformował nadzór jądrowy w procesie odnowienia licencji, Komitet Doradczy NRC ds. Zabezpieczeń Reaktorów również dokonał przeglądu aspektów bezpieczeństwa elektrowni.

Bryan Hanson, prezes Exelon Nuclear, powiedział, że wydłużenie komercyjnej eksploatacji EJ Peach Bottom na kolejne 20 lat jest dobrą wiadomością dla środowiska, pracowników firmy i społeczności. - Jednak elektrownie jądrowe muszą pozostać opłacalne finansowo, aby móc dalej działać - powiedział. - Bardzo ważne jest, abyśmy kontynuowali reformy polityczne, które doceniają korzyści środowiskowe, ekonomiczne i związane z niezawodnością, jakie zapewnia bezemisyjna energia jądrowa - dodał.

NRC, na podstawie amerykańskiej ustawy o energii jądrowej, jest upoważniona do wydawania licencji do komercyjnej eksploatacji reaktorów energetycznych na okres do 40 lat - okres, który był określony na podstawie względów ekonomicznych i antymonopolowych, a nie ograniczeniach wynikających z technologii jądrowej. Licencje te mogą być odnawiane na dodatkowe 20 lat, dając łączny okres eksploatacji wynoszący 60 lat: większość komercyjnych elektrowni jądrowych w USA działa obecnie na podstawie takich odnowionych licencji. Kolejne odnowienia licencji obejmują następne 20 lat działalności po przekroczeniu 60 lat eksploatacji, przy czym proces przeglądu wniosków koncentruje się na zarządzaniu starzeniem się instalacji w okresie eksploatacji 60-80 lat.

Bloki 2 i 3 EJ Peach Bottom wyposażone w reaktory z wrzącą wodą BWR, rozpoczęły działalność komercyjną w 1974 roku. Jeśli elektrownia będzie działać do 2054 roku, Exelon szacuje, że jej produkcja czystej energii pozwoliłaby uniknąć emisji ponad 536 milionów ton węgla.

NRC jest obecnie w trakcie rozpatrywania kolejnego wniosku o wydłużenie licencji od Dominion Energy dla bloków 1 i 2 EJ Surry. Oczekuje się wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie w czerwcu 2020 roku. Zgodnie z listami intencyjnymi przekazanymi organowi regulacyjnemu, oczekuje się, że kolejne wnioski o przedłużenie licencji zostaną złożone pod koniec tego roku dla bloków 1 i 2 EJ North Anna, której operatorem jest Dominion Generation, a pod koniec 2021 roku dla bloków 1 i 2 EJ Oconee zarządzanej przez Duke Energy.


Podziel się z innymi


Komentarze