Serwis informacyjny

Pływająca elektrownia jądrowa Akademik Łomonosow otrzymała pozwolenie na eksploatację

Data dodania: sobota, 29 czerwca 2019, autor: nuclear.pl

Koncern Rosenergoatom, cześć elektroenergetyczna rosyjskiej państwowej korporacji jądrowej ROSATOM otrzymał pozwolenia na eksploatację bloku jądrowego pływającej elektrowni jądrowej Akademik Łomonosow na okres 10 lat - do 2029 roku. Odpowiednia licencja została wydana przez Federalną Służbę Nadzoru Środowiskowego, Przemysłowego i Jądrowego Rostechnadzor.

Pływająca EJ - Akademik Łomonosow, fot. Rosatom
Pływająca EJ - Akademik Łomonosow, fot. Rosatom

- Uzyskanie licencji na eksploatację pływającej elektrowni jądrowej jest wynikiem złożonych wieloletnich prac nad stworzeniem unikalnego obiektu do wykorzystania energii jądrowej. Pozwoli to rozpocząć transport pływającej elektrowni jądrowej do portu Pewek na koniec sierpnia tego roku, a przeprowadzenie finalnych testów i uruchomienie samej elektrowni jądrowej pod koniec 2019 roku - powiedział Andriej Pietrow, dyrektor generalny Rosenergoatom.

Oczekuje się, że budowniczy (Baltijskiy Zavod) przekaże pływającą elektrownię jądrową klientowi (Rosenergoatom) przed końcem czerwca. Do końca tego roku planowane jest zakończenie prac w Pewek w zakresie budowy struktur lądowych i hydraulicznych pływającej elektrowni jądrowej, a także infrastruktury, która zapewni przesył energii elektrycznej do sieci Chukotenergo i ciepła do sieci ciepłowniczej miasta.

Oczekuje się, że pierwsze energia elektryczna z pływającej elektrowni jądrowej popłynie do sieci w grudniu 2019 roku. W przyszłości pływająca elektrownia jądrowa zastąpi wycofane z eksploatacji moce wytwórcze elektrociepłowni Chaunskaja w Peweku i Elektrowni Jądrowej Biblino. Umieszczenie pływającej elektrowni jądrowej w Peweku stworzy warunki do przyspieszonego rozwoju społecznego i gospodarczego obwodu Chaunski i Czukotki jako całości. Ponadto pływająca elektrownia jądrowa stanie się jednym z kluczowych elementów infrastruktury w ramach programu rozwoju północnej trasy morskiej.

Pływająca elektrownia jądrowa została zaprojektowana z dużym marginesem bezpieczeństwa, tak aby przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym. Jest wyposażona w dwa zespoły reaktorów KLT-40S, które są w stanie generować do 70 MW energii elektrycznej i 210 GJ/h energii cieplnej w nominalnym trybie pracy, co jest wystarczające, aby zapewnić zapotrzebowanie na energię w mieście o populacji około 100 tysięcy osób. Ponadto takie jednostki mogą działać w krajach wyspiarskich, na ich bazie można stworzyć potężną instalację odsalania wody morskiej. Obecnie rosyjska korporacją jądrowa ROSATOM pracuje już nad drugą generacją pływającej elektrowni jądrowej, wyposażonej w dwa zoptymalizowane i mniejsze reaktory typu RITM-200M o mocy 50 MW każdy.


Podziel się z innymi


Komentarze