Serwis informacyjny

Drugi koreański APR-1400 podłączony do sieci

Data dodania: piątek, 26 kwietnia 2019, autor: nuclear.pl

Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) ogłosiła, iż blok 4 elektrowni jądrowej Shin Kori był podłączony do sieci elektrycznej w dniu 22 kwietnia o godz. 17.40 czasu lokalnego. Blok 3 tej samej południowo-koreańskiej elektrowni jądrowej był pierwszym APR-1400 który rozpoczął dostarczanie energii elektrycznej do sieci w styczniu 2016 roku.

Array
Array

Blok 4 EJ Shin Kori, wyposażony w reaktor wodny ciśnieniowy PWR o mocy 1340 MWe, osiągnął po raz pierwszy stan krytyczny - trwałą reakcję łańcuchową - w dniu 11 kwietnia tego roku. Obecnie KHNP kontynuuje rozruch bloku i będzie stopniowo zwiększać jego moc do pełnej projektowanej wartości. Po osiągnięciu pełnej mocy i zakończeniu wszystkich prób, blok będzie gotowy do rozpoczęcia działalności komercyjnej. KHNP oczekuje, że nastąpi to około połowy sierpnia.

Budowa bloków 3 i 4 EJ Shin Kori została ogłoszona w 2006 roku, choć pozwolenie budowę wydano dopiero w kwietniu 2008. Pierwszy beton na budowie bloku 3 został wylany w październiku 2008 roku, a bloku 4 w sierpniu 2009. Pierwotnie planowany termin komercyjnego uruchomienia do eksploatacji bloku 3 był planowany pod koniec 2013 roku a rozpoczęcie pracy bloku 4 we wrześniu 2014 roku. Opóźnienie w realizacji projektu wynikało z konieczności przetestowania okablowania sterującego i w konsekwencji jego późniejszej wymiany.

Blok 3 ostatecznie osiągnął stan krytyczny w grudniu 2015 roku a został podłączony do sieci w styczniu 2016 i wszedł komercyjnej eksploatacji w grudniu tego samego roku. KHNP zakończyło wszystkie zimne testy hydrostatyczne i gorące testy funkcjonalne bloku 4 odpowiednio w listopadzie 2015 roku i kwietniu 2016, jednakże załadunek zestawów paliwowych rozpoczął się dopiero 7 lutego tego roku ze względu na nieznaczne ulepszenia w projekcie bloku wynikające z przeprowadzonych do tej pory prac rozruchowych a także konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań sejsmicznych w odpowiedzi na trzęsienie ziemi w Gyeongju we wrześniu 2016 roku i trzęsienie ziemi w Pohang w listopadzie 2017 roku.

APR-1400 jest reaktorem wodnym ciśnieniowym PWR, generacji III+, zaprojektowanym przez Korea Electric Power Company (Kepco) w oparciu o zgromadzone doświadczenia w eksploatacji znormalizowanych reaktorów II generacji OPR-1000, których Korea Południowa zbudowała 12.

Budowa dwóch kolejnych reaktorów APR-1400 w EJ Kori Shin - bloki 5 i 6 - rozpoczęła się odpowiednio w kwietniu 2017 i wrześniu 2018 roku. 5 jednostki zaplanowano Rozpoczęcie działalności komercyjnej bloku 5 zaplanowano na marzec 2022, a bloku 6 rok później. Dwa kolejne bloki APR-1400 są budowane w EJ Shin Hanul a cztery kolejne są budowane w EJ Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy czym pierwszy z tych bloków ma rozpocząć działalność w 2020 roku.

Korea Południowa jest przykładem kraju, który w krótkim czasie z importera technologii jądrowych (w latach 70., głównie z USA, Francji i Kanady) stał się ich eksporterem. Pierwsze elektrownie były budowane przy nieznacznym udziale własnego przemysłu jednakże Koreańczykom udało się szybko istotnie zwiększyć te proporcje. Od lat 80. ubiegłego wieku Korea Południowa eksportuje kluczowe komponenty, jak zbiorniki reaktora, wytwornice pary i stabilizatory ciśnienia (do USA, Chin, Europy, Kanady).

Źródło: WNN, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze