Ze stanowiska dyrektora Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii zrezygnował Józef Sobolewski, który piastował te stanowisko od 2016 roku. Nowym dyrektorem Departamentu Energetyki Jądrowej został Tomasz Nowacki.