Serwis informacyjny

GE Hitachi przedstawiło projekt reaktora SMR do przeglądu kanadyjskiego dozoru jądrowego

Data dodania: poniedziałek, 2 marca 2020, autor: nuclear.pl

Firma GE Hitachi Nuclear Energy złożyła pierwsze wnioski do kanadyjskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC) w celu przeglądu projektu dostawcy (VDR) małego reaktora modułowego BWRX-300. Złożone wnioski dotyczą połączonych pierwszych dwóch faz trójfazowego procesu i dotyczą ośmiu z 19 głównych obszarów przeglądu VDR.

Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear
Model elektrowni z reaktorem BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear

Przegląd VDR jest opcjonalną usługą świadczoną przez kanadyjską Komisję ds. Bezpieczeństwa Jądrowego w celu oceny projektu elektrowni jądrowej w oparciu o technologię reaktora dostawcy. Nie jest to wymagana część procesu licencjonowania nowej elektrowni jądrowej, ale ma na celu zweryfikowanie akceptowalności projektu pod kątem wymagań i oczekiwań kanadyjskich przepisów jądrowych, zapewniając wczesne informacje zwrotne podczas procesu projektowania.

Jon Ball, wiceprezes ds. produktów jądrowych w GEH, powiedział, że istnieje duże globalne zainteresowanie BWRX-300 SMR, a Kanada jest gotowa odegrać ważną rolę w jego wdrożeniu. - Kontynuacja procesu licencjonowania przez CNSC zbliży nas do komercjalizacji tej przełomowej technologii - dodał Ball.

BWRX-300 to chłodzony wodą, o naturalnym obiegu reaktor SMR o mocy 300 MWe z pasywnymi systemami bezpieczeństwa, który wykorzystuje podstawy projektowania i licencjonowania ESBWR który posiada już certyfikat amerykańskiej NRC. Dzięki uproszczeniu projektu GEH zakłada, że BWRX-300 będzie wymagał do 60 procent mniejszych kosztów kapitałowych na MW w porównaniu z innymi konstrukcjami SMR chłodzonymi wodą lub istniejącymi projektami dużych reaktorów jądrowych.

Korzystając z certyfikatu reaktora ESBWR, wykorzystując licencjonowane i sprawdzone paliwo jądrowe, włączając sprawdzone komponenty i łańcuch dostaw oraz wdrażając innowacje upraszczające, GEH uważa, że BWRX-300 może stać się konkurencyjny pod względem kosztów wytwarzania energii w porównaniu z blokami gazowo parowymi CCGT i źródłami odnawialnymi.

Jako dziesiąta ewolucja od pierwszego projektu reaktora wrzącego (BWR) firmy GE, BWRX-300 reprezentuje najprostszy, ale najbardziej innowacyjny projekt BWR od czasu, gdy GE rozpoczęła komercjalizację reaktorów jądrowych w 1955 roku.

Według GEH zastosowane w projekcie uproszczenia konstrukcyjne sprawią iż BWRX-300 będzie wymagał „znacznie niższego kosztu kapitału na MWh” w porównaniu z innymi technologiami SMR chłodzonymi wodą lub istniejącymi projektami reaktorów jądrowych dużej skali.

W styczniu GEH oficjalnie rozpoczął proces licencjonowania reaktora przez amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego NRC. W lutym br. firma podpisała porozumienie z czeskim koncernem energetycznym ČEZ w sprawie zbadania ekonomicznej i technicznej wykonalności budowy BWRX-300 w Czechach. Potencjał budowy reaktora BWRX-300 w Polsce firma będzie badać z prywatną firmą Synthos, z którą stosowne porozumienie zostało zawarte w październiku 2019 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze