Serwis informacyjny

Porozumienie PAA z IMGW ws. stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Data dodania: środa, 15 stycznia 2020, autor: nuclear.pl

Pełniący obowiązki Prezesa PAA dr Łukasz Młynarkiewicz oraz dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr Przemysław Ligenza podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie monitoringu i oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Porozumienie zostało podpisane 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Array
Array

- Dziękujemy za wsparcie, jakie zapewnia nam IMGW – powiedział dr Łukasz Młynarkiewicz po podpisaniu dokumentu. - Jest to kamień milowy na drodze do jeszcze lepszego monitoringu radiacyjnego na terenie Polski - dodał.

- W najbliższym czasie planujemy podpisanie pięciu kart instalacji urządzeń celem zastąpienia stacji wysłużonych nowoczesnymi urządzeniami, które prowadzą dużo dokładniejsze pomiary - powiedział w trakcie spotkania dr Młynarkiewicz.

Dzięki porozumieniu Państwowa Agencja Atomistyki będzie mogła instalować urządzenia do wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu na terenie stacji pomiarowych Instytutu. Porozumienie przewiduje również wymianę danych pomiarowych pomiędzy tymi instytucjami.

Zawarte porozumienie rozpoczyna kolejny etap w wieloletniej współpracy PAA i IMGW. Agencja korzysta z danych pochodzących z dziewięciu stacji pomiarowych należących do IMGW. Stacje te wykonują pomiary mocy dawki promieniowania w aerozolach atmosferycznych oraz opadach. Instytut przekazuje również Agencji dane meteorologiczne na potrzeby komputerowych systemów wspomagania decyzji utrzymywanych na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System pozwala na wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. Umożliwia to szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Od kilku lat Państwowa Agencja Atomistyki korzysta z nowego typu stacji pomiarowych wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (TDPMS3). Nowe stacje TDPMS3 są wyposażone w bardzo czułe detektory spektrometryczne, które rejestrują widmo promieniowania gamma w zakresie energii od 35 do 3000 keV oraz dwa liczniki Geigera-Mullera (GM) - dla niskiego i wysokiego zakresu mocy dawki. Oprócz tego w skład stacji wchodzi sonda meteorologiczna, która rejestruje m.in. wysokość opadu deszczu (równoważnika wodnego), ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperaturę otoczenia, a także prędkość i kierunek wiatru. Dzięki temu można weryfikować poprawność wskazań przyrządów dozymetrycznych w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Monitorowanie przez PAA sytuacji radiacyjnej polega na systematycznym prowadzeniu pomiarów mocy dawki promieniowania gamma w określonych punktach na terenie kraju oraz na wykonywaniu pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w głównych komponentach środowiska i w żywności. Pomiary wykonywane są w ramach monitoringu ogólnokrajowego i monitoringu lokalnego (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz tereny byłych zakładów wydobywczych i przeróbczych rud uranu).


Podziel się z innymi


Komentarze